Chefer, ledare och HR-ansvariga

Håll dig uppdaterad inom arbetsrätt. Satsa även på strategisk kompetensförsörjning, utveckla medarbetarsamtalet och vässa din förhandlingsteknik.

Hos BG Institute hittar du heltäckande utbildningar för chefer, ledare, HR-strateger och personalansvariga. Vi utgår från arbetsrätten och det du måste veta och kunna i egenskap av arbetsgivare. Till detta lägger vi områden som kommunikation, förhandlingsteknik och psykologi. På så sätt får du en bred bas som gör dig väl rustad för chefskapet och ledarrollen, HR-strategin och personalansvaret.

Nedan hittar du några aktuella kurser inom ditt område. Du kan även söka utbildningar inom arbetsrätt, HR och ledarskap eller söka efter utbildningar som ges av en specifik föreläsare.