Relaterade Seminarier

Skicka tips om denna kurs

*Obligatoriska fält

Beskrivning

Affärsjuridik

Affärsjuridik

Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter i aktiebolag - Avancerad

Föreläsare: Erik Nerep
Tillfällen: Det finns tyvärr inga aktuella kurstillfällen. Anmäl gärna ditt intresse.

Ämnen som kommer tas upp under dagen är:

Kursen är till stor del fallbaserad, med konkreta exempel på vad som är förbjudet och olagligt, undantaget och vad som är lagligt och tillåtet.

Som deltagare får du kunskap om:

• Lån och säkerheter som värdeöverföring och olaglig enligt ABL 17:1-3.
• Lån, förskott, krediter och säkerheter enligt förbuden och undantagen i ABL 21:1-6.
• Gränsdragningen avseende förvärvslåneförbudet i ABL 21:5.
• Tillåtna och lagliga former för finansiering av företagsförvärv.

Föreläsare

Erik Nerep, professor i svensk och internationell handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm. Författare till flera aktiebolagsrättsliga verk. Expert inom affärsjuridik webb-TV för Dagens Juridik.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till advokater, bolagsjurister, revisorer och andra involverade i företagsöverlåtelser, ägarskiften och generationsskiften.

Kursdokumentation

Kursdokumentation lämnas av föreläsaren vid kurstillfället.

Kursprogram

08.30 – 09.00 Inskrivning och frukost

09.00 – 10.00 Pass I
Prövning av lagligheten av lån och säkerheter enligt bestämmelserna om värdeöverföring i ABL 17.1-3. Vilka är rekvisiten för olagliga lån och säkerheter som värdeöverföring, obestånd, betalningsförmåga, värdelös fordran, etc.

10.15 – 12.00 Pass II
Forts. pass I med exempel ur rättspraxis och affärslivet.

12.00 – 13.00 Lunch (ingår i priset).                                    

13.00 – 14.30 Pass III
Fallbaserad genomgång och analys av förbudsbestämmelserna i ABL 21:1-6, med undantagen. Lån, krediter, förskott och säkerheter för förvärvsfinansiering jfrt med lån och säkerheter till den förbjudna kretsen. Borgenärs- och gäldenärsbyte. Indirekt finansiering av förvärv. Uppskjuten finansiering.
   
14.45 – 16.00 Pass IV
Fortsättning pass II samt genomgång av rättsfall från allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar. Sanktioner i ABL, ogiltighet, straff, m.m. Sanktioner i skattelag.

16.00 - Kursen avslutas.

Så här bokar du

I ovanstående sökfunktion kan du söka fram rätt seminarium via månad, ort, rättsområde, föreläsare eller valt sökord. För ytterligare hjälp klicka på läs mer så kommer du till vår bokningsguide.

Läs mer

Kvalitet betyder mycket för oss!

BG Institute är medlemmar i SAUF- Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag. SAUF kvalitetssäkrar utbildningsbranschen genom ett antal kriterier vi som medlemmar måste uppfylla. Auktorisationen är en garanti för hög kvalitet och seriös yrkesutövning och är till för dig som köpare av utbildning att värdera våra tjänster mot. Kontakta oss så kan vi berätta mer om vad detta innebär!