Relaterade Seminarier

Skicka tips om denna kurs

*Obligatoriska fält
BG Institute är en arrangör som inger förtroende. Föreläsarna håller hög kvalitet och kan sina ämnen. Favorit föreläsare Ulrik von Essen. Har förmåga att presentera tung materia lätt. När man efter en kurs återger vad en kurs hos er handlat om är det lätt att motivera kollegor att också gå på kurs. Det är ett gott betyg!

Georg Lagerberg, Socialstyrelsen

Beskrivning

Processrätt

Processrätt

Förvaltningsprocessrätt – nyheter, trender och tendenser

Föreläsare: Ulrik von Essen
Tillfällen: Det finns tyvärr inga aktuella kurstillfällen. Anmäl gärna ditt intresse.

Ämnen som kommer tas upp under dagen är:

Fokus i denna kurs ligger på nyheter och aktuella frågeställningar i förvaltningsprocessen. Följaktligen uppmärksammas ny och planerad lagstiftning avseende såväl förvaltningsförfarandet som förfarandet i domstol. Vad som här kommer att diskuteras är exempelvis effekten av domstolarnas förändrade utredningsplikt, de föreslagna reglerna om dröjsmålstalan och förändringar av reglerna om prövningstillstånd.
Vidare ska mot bakgrund av praxis belysas i vilken riktning processen utvecklas. Som exempel kan ges tendensen att utöka kretsen som kan inta partsställning och de influenser som kommer från processen i allmän domstol, t.ex. när det gäller åberopsbörda och rättskraft. I detta sammanhang tas också upp i vilka avseenden vissa måltyper utvecklas i en delvis egen riktning.

Som deltagare får du kunskap om:

• Ny och planerad lagstiftning
• Nya avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen
• I vilken riktning utvecklingen går genom senaste årens praxis

Föreläsare

Ulrik von Essen, professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater och biträdande jurister, bolagsjurister och jurister inom myndigheter som för processer i allmänna förvaltningsdomstolar. Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper om de processuella regelverken.

Kursdokumentation

Kursdokumentation lämnas av föreläsaren vid kurstillfället.

Kursprogram

08.30 – 09.00 Inskrivning och frukost
09.00 – 10.00 Pass I
10.15 – 12.00 Pass II
12.00 – 13.00 Lunch (ingår i priset).
13.00 – 14.30 Pass III
14.45 – 16.00 Pass IV
16.00 - Kursen avslutas.

Så här bokar du

I ovanstående sökfunktion kan du söka fram rätt seminarium via månad, ort, rättsområde, föreläsare eller valt sökord. För ytterligare hjälp klicka på läs mer så kommer du till vår bokningsguide.

Läs mer

Kvalitet betyder mycket för oss!

BG Institute är medlemmar i SAUF- Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag. SAUF kvalitetssäkrar utbildningsbranschen genom ett antal kriterier vi som medlemmar måste uppfylla. Auktorisationen är en garanti för hög kvalitet och seriös yrkesutövning och är till för dig som köpare av utbildning att värdera våra tjänster mot. Kontakta oss så kan vi berätta mer om vad detta innebär!