Relaterade Seminarier

Skicka tips om denna kurs

*Obligatoriska fält
Jag har tidigare varit på kurser arrangerade av BG-Institute och varit nöjd. Christina Ramberg är en klar favorit bland föreläsare på grund av sin kompetens, engagemang och förmåga att förenkla komplicerade problem.

Helena Bolinder, Hammarskiöld & Co.

Beskrivning

Affärsjuridik

Affärsjuridik

Aktieägaravtalet och bolagsordningen

Föreläsare: Erik Nerep, Christina Ramberg
Tillfällen: Det finns tyvärr inga aktuella kurstillfällen. Anmäl gärna ditt intresse.

Ämnen som kommer tas upp under dagen är:

Kursen ger en systematisk genomgång av aktieägaravtal och dess problematik och förhållande till bolagsrätten.

Som deltagare får du kunskap om:

• Aktieägaravtalets aktiebolagsrättsliga relevans. Aktieägaravtalet och bolagsordningen. Avtalsfriheten och bolagsordningsfriheten. Tvingande, dispositiva, absolut obligatoriska, obligatoriska och fakultativa bestämmelser i avtals- och aktiebolagsrätten. I vilken utsträckning kan aktiebolagsrättsliga bestämmelser avtalas bort?
• Bolagsordningen som ett alternativ till aktieägaravtalet. För- och nackdelar. Bolagsordningens normala och möjliga innehåll.
• Aktieägaravtalets nödvändighet, syfte och innehåll. Genomgång av ett kvalificerat aktieägaravtal på olika stadier i ett aktiebolags utveckling. Aktieägaravtalet när grundarna bjuder in investerare. Ägarkontroll, hembud, förköp, etc. Bestämmelser om corporate governance, fördelning av överskott, exit, drag-alongs och tag-alongs, avtalstider, relationen enkla bolag, m.m.
• Tvister, tvistelösning, säkerhetsåtgärder, inlösen som sanktion, aktievärdering, etc.

Föreläsare

Erik Nerep, professor i svensk och internationell handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm. Författare till flera aktiebolagsrättsliga verk. Expert inom affärsjuridik webb-TV för Dagens Juridik.
Christina Ramberg, professor i civilrätt vid Stockholms universitet.

Målgrupp

Advokater, bolagsjurister, domstolsjurister och revisorer.

Kursdokumentation

Kursdokumentationen lämnas utav föreläsarna vid kurstillfället.

Kursprogram

08.30 – 09.00 Inskrivning och frukost
09.00 – 10.00 Pass I
• Aktieägaravtalets aktiebolagsrättsliga relevans. Aktieägaravtalet och bolagsordningen. Avtalsfriheten och bolagsordningsfriheten. Tvingande, dispositiva, absolut obligatoriska, obligatoriska och fakultativa bestämmelser i avtals- och aktiebolagsrätten. I vilken utsträckning kan aktiebolagsrättsliga bestämmelser avtalas bort?
10.15 – 12.00 Pass II
• Fortsättning pass 1 och därefter: Bolagsordningen som ett alternativ till aktieägaravtalet. För- och nackdelar. Bolagsordningens normala och möjliga innehåll. Aktieägaravtalets nödvändighet, syfte och innehåll. Genomgång av ett kvalificerat aktieägaravtal på olika stadier i ett aktiebolags utveckling. Aktieägaravtalet när grundarna bjuder in investerare. Ägarkontroll, hembud, förköp, etc. Bestämmelser om corporate governance, fördelning av överskott, exit, drag-alongs och tag-alongs, avtalstider, relationen enkla bolag, m.m.
12.00 – 13.00 Lunch (ingår i priset).
13.00 – 14.30 Pass III
• Fortsättning pass 2 om ägarkontroll, hembud, förköp, etc. Bestämmelser om corporate governance, fördelning av överskott, exit, drag-alongs och tag-alongs, avtalstider, relationen enkla bolag, m.m
14.45 – 16.00 Pass IV
• Tvister, tvistelösning, säkerhetsåtgärder, skadestånd som sanktion, avtalsvitet, inlösen som sanktion, andra sanktioner, aktievärdering, etc.
16.00 - Kursen avslutas.

Så här bokar du

I ovanstående sökfunktion kan du söka fram rätt seminarium via månad, ort, rättsområde, föreläsare eller valt sökord. För ytterligare hjälp klicka på läs mer så kommer du till vår bokningsguide.

Läs mer

Kvalitet betyder mycket för oss!

BG Institute är medlemmar i SAUF- Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag. SAUF kvalitetssäkrar utbildningsbranschen genom ett antal kriterier vi som medlemmar måste uppfylla. Auktorisationen är en garanti för hög kvalitet och seriös yrkesutövning och är till för dig som köpare av utbildning att värdera våra tjänster mot. Kontakta oss så kan vi berätta mer om vad detta innebär!