Relaterade Seminarier

Skicka tips om denna kurs

*Obligatoriska fält

Beskrivning

Processrätt

Processrätt

Förhörsregler och förhörsteknik

Föreläsare: Christian Diesen
Tillfällen: Det finns tyvärr inga aktuella kurstillfällen. Anmäl gärna ditt intresse.

Ämnen som kommer tas upp under dagen är:

Att hålla bra förhör handlar mycket om erfarenhet, talang och personlig förmåga. Eventuella brister i dessa avseenden kan dock relativt lätt kompenseras med kunskaper i förhörsteknik. Och när problem uppstår, som att förhöret kärvar, personkemin inte fungerar, personen sluter sig eller far med osanning är det viktigt att känna till vilka verktyg som finns för att nå fram till önskad information. 

För att kunna utnyttja ett förhör maximalt – men också för att begränsa motpartens handlingsutrymme – är det också viktigt att känna till förhörets legala regler, exempelvis om när ledande frågor får ställas. Dessutom är det av stor vikt att känna till hur domstolarna värderar muntliga utsagor inför rätta, så att man under förhöret tar fram de faktorer som rätten anser viktiga för tilltrosbedömningen.

Som deltagare får du kunskap om:
  • Förhörsregler vid förundersökning och huvudförhandling samt förhörsteknik i olika skeden och situationer.
  • Hur frågor får ställas.
  • Hur frågor bör ställas för att erhålla optimal information.
  • Hur man ifrågasätter en given utsaga.
Föreläsare

Christian Diesen, professor i processrätt vid Stockholms universitet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som arbetar med förhör eller rättsligt fokuserade intervjuer, såsom advokater, åklagare och domare, handläggare vid Migrationsverket,processförare vid Försäkringskassa och kommun.

Kursdokumentation

Kursdokumentation lämnas av föreläsarna vid kurstillfället.

Kursprogram

08.30–09.00
Inskrivning och frukost
09.00–10.00
Allmänt om förhörsteknik.
10.15–12.00
Förhör under förundersökning.
12.00–13.00
Lunch (ingår i priset).
13.00–14.30
Utsageanalys och lögndetektion.
14.45–16.00
Förhör vid huvudförhandling. Korsförhörsteknik.
16.00–
Kursen avslutas.

Så här bokar du

I ovanstående sökfunktion kan du söka fram rätt seminarium via månad, ort, rättsområde, föreläsare eller valt sökord. För ytterligare hjälp klicka på läs mer så kommer du till vår bokningsguide.

Läs mer

Kvalitet betyder mycket för oss!

BG Institute är medlemmar i SAUF- Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag. SAUF kvalitetssäkrar utbildningsbranschen genom ett antal kriterier vi som medlemmar måste uppfylla. Auktorisationen är en garanti för hög kvalitet och seriös yrkesutövning och är till för dig som köpare av utbildning att värdera våra tjänster mot. Kontakta oss så kan vi berätta mer om vad detta innebär!