Relaterade Seminarier

Skicka tips om denna kurs

*Obligatoriska fält

Beskrivning

Familjerätt

Familjerätt

Tvistiga Bodelningar

Föreläsare: Theddo Rother-Shirren
Tillfällen: Det finns tyvärr inga aktuella kurstillfällen. Anmäl gärna ditt intresse.

Ämnen som kommer tas upp under dagen är:

Bodelningsfrågor är ständigt aktuella och nya rättsfall kommer hela tiden även om det är sparsamt med dem. Kursen ämnar ge deltagarna en fördjupad kunskap om utvalda centrala bodelningsfrågor. Punkter som behandlas under kursdagen:

• Värderingsfrågor – fastigheter, egendom utomlands, företag, värderingstidpunkt
• Äganderättsfrågor
• Avgränsningsproblem – ee, personlig egendom, särskild egendom, provisionslön, bonus, vinstandelssystem
• Egendom i andra länder
• Nyttjanderättsersättning
• Fordringar mellan makarna – före brytdagen och efter
• Brytdagen vid sambobodelning
• Underskottsbodelningar
• Bodelningsförrättarens uppdrag och befogenhet
• Ena parten avliden
• Avtal – tvångsskifte
• Verkställighet
• Obestånd

Som deltagare får du kunskap om:

• Genomgång av nya rättsfall på området
• Fördjupade kunskaper om centrala bodelningsfrågor
• Praktiska tips inför förfarandet inför bodelningsförrättaren

Föreläsare

Theddo Rother-Shirren, Advokat, Advokatfirman Rother-Schirren AB En van och uppskattad föreläsare inom ekonomisk familjerätt. Föreläser ofta för såväl yrkesverksamma jurister och advokater som för juridikstuderande då han vid sidan av sin advokatpraktik också har en tjänst som lektor i civilrätt vid Stockholms universitet.

Målgrupp

Advokater och andra jurister som kommer i kontakt med bodelningar i anledning av äktenskapsskillnad eller dödsfall.

Kursdokumentation

Kursdokumentationen lämnas av föreläsaren vid kurstillfället.

Kursprogram

08.30 – 09.00 Inskrivning och frukost
09.00 – 10.00 Pass I
10.15 – 12.00 Pass II
12.00 – 13.00 Lunch (ingår i priset).
13.00 – 14.30 Pass III
14.45 – 16.00 Pass IV
16.00 – Kursen avslutas.

Så här bokar du

I ovanstående sökfunktion kan du söka fram rätt seminarium via månad, ort, rättsområde, föreläsare eller valt sökord. För ytterligare hjälp klicka på läs mer så kommer du till vår bokningsguide.

Läs mer

Kvalitet betyder mycket för oss!

BG Institute är medlemmar i SAUF- Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag. SAUF kvalitetssäkrar utbildningsbranschen genom ett antal kriterier vi som medlemmar måste uppfylla. Auktorisationen är en garanti för hög kvalitet och seriös yrkesutövning och är till för dig som köpare av utbildning att värdera våra tjänster mot. Kontakta oss så kan vi berätta mer om vad detta innebär!