Relaterade Seminarier

Skicka tips om denna kurs

*Obligatoriska fält
"Fredric Renström är min absoluta favorit. Han har praktisk erfarenhet från familjerätten och vet hur man praktiskt hanterar olika frågor"

Gunilla Tengström, Tengströms juridiska AB

Beskrivning

Familjerätt

Familjerätt

Familjerättsdagarna 2014

Föreläsare: Fredric Renström, Margareta Brattström, Michael Hellner, Theddo Rother-Shirren

Tillfällen:
  • 4-5 december 2014 Stockholm
    Lokal: Meddelas cirka 10 dagar före kursstart

Längd: Två dagar

Pris per deltagare: 16 900 kr exkl. moms

Ämnen som kommer tas upp under dagen är:

Den 4-5 december 2014 är det återigen dags för Familjerättsdagarna
2014. Syftet med familjerättsdagarna är att ge dig som deltagare högst
aktuella och intressanta ämnen med syfte att ge dig som deltagare
inspiration och kunskap att använda i ditt dagliga arbete. Föreläsarna
ger Dig som deltagare genomgång av aktuell lagstiftning och praxis i
centrala rättsområden inom familjerätten. Dagarna innehåller praktiska
tips och råd med utrymme för diskussioner samt möjlighet att nätverka
med kollegor från hela Sverige.


Familjerättsdagarna ger dig en uppdatering av området med särskild
fördjupning inom de mest aktuella områdena just då, vid tiden för själva
kurstillfället. Dagarna kommer vara fyllda av information med ett
fullspäckat schema. Kombinationen av föreläsare ger såväl djup som
bredd på respektive delområde.


Tyngdpunkten under kursdagarna ligger på relevanta aspekter av den
ekonomiska familjerätten. Även det internationellt privaträttsliga perspektivets
påverkan på den svenska familjerätten kommer att behandlas under
kursdagarna.

Familjerättsdagarna arrangeras på en kursgård nära city. På torsdagen
kommer det finnas möjlighet att delta i en gemensam middag. Det
kommer även finns rum reserverade för eventuell övernattning. Vi
återkommer med mer information avseende kringarrangemangen.

 

Som deltagare får du kunskap om:

• Bodelning Äktenskapsskillnad/sambo
• Arv och testamente
• Senaste utvecklingen inom ämnesområdet Internationell privaträtt.
• Genomgång och analys av senaste årens avgöranden från Högsta domstolen samt vissa underrättsavgöranden, inom ämnesområdena.
• Vilka förändringar i lagstiftningen kan förväntas?

Föreläsare

Fredric Renström, advokat, Lindskog Malmström Advokatbyrå KB. En av Sveriges främsta advokater inom svensk och internationell familjerätt och är en mycket uppskattad föreläsare. Han undervisar bland annat på Domstolsakademin och föreläser regelbundet både i Sverige och internationellt, bl.a. har han föreläst för CCBE och IBA. Fredric Renström deltog som expert i införandet av The Maintenance Regulation och The 2007 Hague Protocol. Han är medlem i International Academy of Matrimonial Lawyers (IAML).
Margareta Brattström, professor i civilrätt särskilt familjerätt vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.
Michael Hellner, är professor i internationell privat- och processrätt vid Stockholms universitet. Han har anlitats som expert i flera utredningar och representerat Sverige i bl.a. förhandlingarna om den s.k. Rom I-förordningen. Har arbetat på Justitiedepartementet i tio år antingen som anställd eller som konsult och har deltagit som svensk förhandlare inom EU och Haagkonferensen för internationell privaträtt. Han har anlitats som expert i flera utredningar och representerat Sverige nu senast i bl.a. förhandlingarna om den nya arvsförordningen.
Theddo Rother-Shirren, Advokat, Advokatfirman Rother-Schirren AB En van och uppskattad föreläsare inom ekonomisk familjerätt. Föreläser ofta för såväl yrkesverksamma jurister och advokater som för juridikstuderande då han vid sidan av sin advokatpraktik också har en tjänst som lektor i civilrätt vid Stockholms universitet.

Målgrupp

Advokater, domare, jurister på juristbyråer, banker, begravningsbyråer, bouppteckningsbyråer och försäkringsbolag.

Kursdokumentation

Kursdokumentationen lämnas av föreläsarna vid kurstillfället.

Kursprogram

Dag 1
08.30 – 09.00 Inskrivning och frukost
09.00 – 09.30 Introduktion
09.30 – 10.00 Bodelningsfrågor (FR)
10.00 – 10.15 Paus
10.15 – 12.00 Forts. Bodelningsfrågor (FR)
12.00 – 13.00 Lunch (ingår i priset).
13.00 – 14.30 Efterarvsfrågor (MB)
Efterlevande makes förfoganderätt under sin livstid när det finns efterarvingar; Frågor som uppkommer i anslutning till ÄB 3:3, ÄB 3:4, ÄB 3:6 och ÄB 3:7.
14.30 – 14.45 Paus
14.45 – 16.00 Forts föregående pass. Efterarvsfrågor (MB)
16.00 – Kursen avslutas.
17.30 – 18.30 Drink och mingel
18.30 – Gemensam middag för de som önskar (ingår i priset).

Dag 2
08.30 – 09.00 Inskrivning och frukost
08.30 – 10.00 Arv (TR)
10.00 – 10.15 Paus
10.15 – 12.00 Forts. Arv (TR)
12.00 – 13.00 Lunch (ingår i priset).
13.00 – 14.30 Internationell familjerätt (MH)
14.30 – 14.45 Paus
14.45 – 16.00 Forts. internationell familjerätt (MH)
16.00 - Kursen avslutas.

Så här bokar du

I ovanstående sökfunktion kan du söka fram rätt seminarium via månad, ort, rättsområde, föreläsare eller valt sökord. För ytterligare hjälp klicka på läs mer så kommer du till vår bokningsguide.

Läs mer

Kvalitet betyder mycket för oss!

BG Institute är medlemmar i SAUF- Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag. SAUF kvalitetssäkrar utbildningsbranschen genom ett antal kriterier vi som medlemmar måste uppfylla. Auktorisationen är en garanti för hög kvalitet och seriös yrkesutövning och är till för dig som köpare av utbildning att värdera våra tjänster mot. Kontakta oss så kan vi berätta mer om vad detta innebär!