Nya skatteregler gör planeringen viktigare -  BG Institute

Sök utbildningar

Nya skatteregler gör planeringen viktigare

16 oktober 2019

Gästartikel av advokaterna Anna Orlander och Linnea Back från Baker McKenzie:

Den 1 januari 2019 träder nya skatteregler för företagssektorn i kraft. Begränsning av ränteavdrag är en av de stora förändringar som sker inom skatterätten 2019 och som ökar vikten av noggrann planering inför överlåtelser och finansiering av dessa. Samtidigt införs betydande förändringar avseende arbetsgivares rapportering, kanske den största förändringen som skett på området.

kurs I NOVEMBER 2019

I november 2019 hålls heldagskursen Omstruktureringar ur ett inkomstskatteperspektiv hos oss på BG Institute med ledning av Fredrik Berndt. Kursen behandlar vilka skattefrågor som normalt aktualiseras i samband med omstruktureringar, vilka metoder och alternativ som finns samt vilka skattemässiga för- och nackdelar som dessa medför. Mer specifikt jämför vi skattekonsekvenserna av tillgångsförsäljningar och jämför med bolagsförsäljningar. Genomgången innefattar förutsättningarna för överlåtelse av tillgångar till underpris mellan bolag och i vilka fall uttagsbeskattning aktualiseras. Vi går även närmare igenom hur und erskott påverkas i samband med överlåtelser. Då omstruktureringar ofta aktualiseras i samband med försäljning av fastigheter behandlar vi särskilt frågor som är förknippade med detta. Vi går även särskilt in på omstruktureringar i internationell miljö.

Läs vår gästartikel tillsammans med Anna Orlander och Linnea Back från Baker McKenzie här!