Det är först när det uppkommer problem med en anställning som man går tillbaka till anställningsavtalet och inser att viktiga delar saknas. Det är viktigt att veta att LAS har förändrats sedan oktober 2022 och det är fler detaljer än förut som måste anges i avtalet.

Det finns en hel del saker som kan glömmas när ett anställningsavtal upprättas. Några vanliga misstag, som är bra att vara uppmärksam på, är dessa.

1. Ett års visstidsanställning – miss kan leda till tillsvidareanställning
En visstidsanställd får en tillsvidareanställning efter tolv normalmånader under en femårsperiod.  Tidigare var det två år under en femårsperiod som gällde. En normalmånad är 30 dagar vilket påverkar datumet för när anställningen ändras. En annan viktig sak att känna till gäller behovsanställd personal. Om arbetstagaren har arbetat minst tre tillfällen under samma kalendermånad räknas även tiden emellan anställningarna som arbetstid.

2. I princip krav på skriftlighet – miss kan ge skadestånds-sanktion
Ett anställningsavtal måste i och för sig inte vara skriftligt i Sverige men förändringarna i LAS avseende alla detaljer som skall informeras om leder till att det nästan finns ett krav på skriftlighet i Sverige. Vidare skall avtalet vara på ett språk som arbetstagaren förstår. I många andra länder måste avtalet vara på den anställdes modersmål, men detta gäller inte i Sverige.

3. Ange arbetsplats – miss kan leda till oklarheter kring hemarbete
Ofta tillåter arbetsgivaren att viss del av arbetstiden kan utföras från annan plats än företagets kontor, men då är det viktigt att skriva in i avtalet vad som gäller. Hur arbetet ska utföras och var den ordinarie arbetsplatsen ska vara.

4. Villkor för uppsägning och avskedande – miss vara kostsamt
Det är vanligt att ange att en visstidsanställning, till exempel ett vikariat för ordinarie personal som är föräldraledig, gäller mellan två datum.Missar man att skriva in att det även ska finnas en uppsägningstid och arbetsgivaren måste betala för hela tiden om man inte har en uppsägningstid.

Det är generellt viktigt att avtalet innehåller information om hur anställningen kan avslutas, så att både arbetsgivaren och arbetstagaren vet vad som gäller i dessa situationer.

5. Bestämmelser om integritet och skydd av personuppgifter – behöver inte anges
Du behöver inte ange vad som gäller kring lagring av personuppgifter enligt GDPR. Många företag blir osäkra på vad som gäller men arbetsgivaren har rätt att behandla de uppgifter som krävs för att den anställde till exempel ska få lön. Detta är inget som absolut måste stå med i avtalet.

6. Lägg tid på en korrekt arbetsbeskrivning
Det bör även läggas tid på att göra en korrekt arbetsbeskrivning. Det är nödvändigt för att kunna fastställa när något är en arbetsvägran eller när det inte ingår i ordinarie arbetsuppgifter. Lägger man sedan på fler arbetsuppgifter kan detta vara underlag för löneförhandling.

7. Sekretess och konkurrens
Sekretess gäller generellt och går under lojalitetsplikten. Det behöver inte skrivas i avtalet men ifall man gör det är det mer av en upplysningskaraktär. Konkurrensklausuler ska vanligtvis inte vara med i ett anställningsavtal.

Fördjupa dina kunskaper
På kursen Anställningsavtalet – upprättande och tolkning tar vi till exempel upp vad anställningsavtalet måste innehålla och vilka delar som kan uteslutas, samt hur de nya EU-reglerna påverkar.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE