8 viktiga frågor att ställa sig inför juridiskt styrelsearbete

Sök utbildningar

8 viktiga frågor du bör ställa dig inför styrelsearbete

27 februari 2017

Margareta_Neld_zoom

Organisationskonsulten Margareta Neld delar med sig av åtta viktiga punkter att tänka på för dig som funderar på att arbeta i en styrelse. Margareta har över 18 års styrelseerfarenhet som delägare och vd, och är medförfattare till boken ”Berättelser från styrelserum – mellan dinosaurier och pappersdrakar”.

Man kan knappt slå upp en tidning utan att på något sätt läsa om styrelser. Men i tidningarna speglas enbart vissa aspekter av styrelsearbete, ofta skandaler eller kvotering. Professionellt styrelsearbete är någonting mer och helt annat.

Organisationskonsulten Margareta Neld håller kursen Professionellt styrelsearbete hos BG Institute under våren 2017. Men det finns ett antal frågeställningar du bör ställa dig innan du tar dig an styrelsearbetet – för att kunna maximera din effektivitet i styrelsen.

1. Vad innebär styrelseuppdraget?
2. Finns det någon uttalad tillväxtplan?
3. Hur ser ekonomin ut?
4. Har du gjort en riskanalys? (utifrån ditt ansvar)
5. Hur ser ägarkonstellationen ut?
6. Vilken roll i styrelsen får du?
7. Har du tid?
8. Känner du för styrelseuppdraget?

Under Margareta Nelds kurs kommer hon att gå igenom dessa frågeställningar i detalj, och ge dig en helhetsbild av vad som krävs för att bedriva ett professionellt styrelsearbete på bästa sätt.

Läs mer om Professionellt styrelsearbete här