"90 000 kr plus en Porsche" - så hanterar du utmaningar i lönesamtalet -  BG Institute

Sök utbildningar

”90 000 kr plus en Porsche” – så hanterar du utmaningar i lönesamtalet

16 september 2019

Arbetsgivarkonsult Georg Frick som under hösten 2019 håller kursen Lönesättning och lönesamtal hos BG Institute, har i sin bok Lönesamtal – handbok för chefer noterat vanligt förekommande frågor kring lönesättning och lönesamtal.

Under kursen kommer Georg bland annat fokusera på vad som utgör ett effektivt lönesamtal. Därmed får kursdeltagarna möjlighet att fördjupa sin kunskap i att förbereda sig och utföra både lönesamtal och lönesättande samtal. Inför kursen vill vi passa på att bjuda dig på en serie tips och råd att tänka på inför nästa lönesamtal.

Georg Frick om utmaningar i lönesamtalet George Frick

Nedan svarar Georg på några vanliga frågor kring lönesamtal.

1. Hur lång tid bör ett lönesamtal ta?

– Under förutsättning att medarbetarsamtalet genomförs professionellt bör ett lönesamtal inte ta längre tid än cirka 15–30 minuter.

2. Om jag inte kommer överens om medarbetarens nya lön i lönesamtalet, vad gör jag då?

– Ni behöver inte vara överens. Det är du som personalansvarig som ensidigt sätter lön. Däremot ska du på sakliga grunder förklara varför medarbetaren kommer att få en viss lön och medarbetaren ska få ge uttryck för sin uppfattning.

3. Hur ska jag klara av att göra en objektiv bedömning och sätta en objektiv individuell lön?

– Det går inte att göra en objektiv bedömning. Att bedöma individuell prestation innebär att du gör en subjektiv bedömning. Däremot får inte bedömningen vara godtycklig. Den bedömning du gör ska du göra på väl kända och förankrade lönekriterier.

4. En av mina anställda hotar att sluta om hon inte får mer i lön, vad ska jag göra?

– Du ska aldrig ge efter för denna typ av argument. Om medarbetaren hotar med att sluta är det upp till medarbetaren att göra sitt val. Om du ger efter för dessa argument kommer du snart att upptäcka att fler medarbetare kommer att använda sig av denna metod.


Nyfiken på kursen Lönesättning och lönesamtal? Läs mer här.