Ändrade skatteregler för fåmansföretag - BG Institute

Sök utbildningar

Ändrade skatteregler för fåmansföretag

7 november 2016

lawyer in the office

Häromdagen presenterade 3:12-utredningen förslag på förändringar i 3:12-regelverket. Utredningen föreslår förändringar som kommer att innebära försämringar för fåmansföretagare. När reglerna träder i kraft 2018 kan de antagligen vänta sig höjd skatt på utdelningar och kapitalvinster, begränsningar i beräkningen av löneunderlag och höjt löneuttagskrav – bland annat.

Den 3 november presenterade den tillsatta 3:12-utredningen sina förslag på förändringar, och regelverkets sötebrödsdagar har passerat. Det sker många förändringar igenom hela regelverket. Dessa förändringar ligger tydligt i linje med de direktiv som utredningen fick för 2,5 år sedan och som dessutom utökades för ungefär ett år sedan. Syftet med utredningen var övergripande att se över ägarskiften i fåmansföretag, exempelvis förhindra uttag av lågbeskattad utdelning istället för att ta ut lön – det vill säga, vidta åtgärder för att förhindra den här typen av inkomstomvandling.

I de nya reglerna syns förändringar kring bland annat:

  • Höjd skatt på utdelningar och kapitalvinster
  • Begränsningar i beräkningen av löneunderlag
  • Takregeln om att löneunderlag maximalt får uppgå till 50 gånger egen eller närståendes lön slopas
  • Höjt löneuttagskrav för att kvalificera löneunderlag
  • Sänkt skatt på utdelningar och kapitalvinster som överstiger takbeloppet i tjänst
  • Den särskilda definitionen av dotterbolag tas bort. Därmed gäller definitionen av dotterbolag som framgår av årsredovisningslagen

Förändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2018. Förslaget har skickats på remiss till finansdepartementet som utformar ett slutgiltigt lagförslag. Därefter är det upp till riksdagen att godkänna det slutgiltiga lagförslaget innan reglerna träder ikraft. De föreslagna regelförändringarna kan däremot förändras efter yttrande från remissinstanser eller vid finansdepartementets förslag till riksdagen.

Om du är entreprenör, driver fåmansföretag eller på ett eller annat sätt arbetar med rådgivning till fåmansföretag kan det vara bra att vidta rätt förberedelser inför de kommande förändringarna. Vill du lära dig mer om 3:12-reglerna och få en djupare inblick i hur de nya förslagen kommer påverka skattereglerna för fåmansföretag? Då rekommenderar vi kursen FÅAB – nyheter och strukturfrågor – läs mer här som hålls av Annika Svanfeldt, director på PwC under våren 2017.