Arbetskraft utanför EES kan inte omfattas av skattebefrielse

Sök utbildningar

Arbetskraft utanför EES kan inte omfattas av skattebefrielse

15 september 2016

EES

Skepp O´hoj!  Ännu en gång har man fastslagit att arbetskraft utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) inte kan omfattas av skattebefrielse. I detta fall gällde det sjömän som skall beskattas i Sverige.

Från Kammarrätten har man nyligen fastslagit, i inte mindre än tre mål, att ett bolag på Bahamas ansetts vara den verkliga arbetsgivaren för anställda ombord på fartyg. Eftersom arbetsgivaren hör hemma i en stat utanför EES, omfattas alltså inkomsterna inte av skattebefrielsen i 3 kap. 12 § IL.

Vill ni kika mer på utfallen förkovra er gärna i Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6060-15, 6062-15, 6064-15 och 6066–6068-15, 6073–6077-16 samt 6700-15, 6702-15,6704–6705-15 och 6707–6708-15.

Vi på BG Institute har kurser i närliggande ämnen under HT-16:
Arbetsrätten och den fria rörligheten, Erik Sinander
Processen i ekobrott, Henrik Olsson Lilja

Och även i vår, VT-17 har vi intressanta kurser i närliggande ämne:
Skatteflyktslagen – tolkning och tillämpning, Christian Carneborn & Carl-Magnus Uggla
Penningtvätt, Jenny Nilsson & Amin Bell