Avtalsrätt | Specialiserade utbildningar | BG Institute

Sök utbildningar

Avtalsrätt

25 mars 2020

Avtalsrätt

Avtalsrätt är en av hörnstenarna i byggandet av ett framgångsrikt företag. Ett bolag som vill kunna växa och klara sig i en konkurrenssituation behöver kunskap om både fällor och möjligheter som kan uppenbara sig vid avtalsskrivning, samt en väl utvecklad strategi för vilka avtal man väljer att ingå och hur de ska utformas.

Alla kurser inom avtalsrätt hittar du här!

Hur man får till ett bra avtal som är både tydligt, förutsägbart och fritt från tvetydigheter kan ibland vara lättare sagt än gjort. Varje avtal är på sätt och vis unikt, även om vissa grundläggande principer alltid kan appliceras. Våra kurser i avtalsrätt vänder sig till dig som i ditt yrke på ett eller annat sätt kommer i kontakt med avtalsskrivning, vare sig du är bolagsjurist, IT-specialist, inköpsansvarig eller något annat.

 Avtalsrätt och vikten av ett bra avtal

Med ett bra avtal blir alla parter nöjda och det finns inget utrymme för missförstånd. Att skriva ett bra avtal kräver därför dels en mycket god kännedom om den aktuella branschen, men också om de lagar och regler som finns kring avtalsskrivning. 

Företag som ingått luddiga avtal löper stor risk att hamna i ett tvistemål som kostar tid, pengar och kraft. Ett bra avtal förhindrar detta, och skapar samtidigt ett ömsesidigt förtroende för parterna i avtalet och en grund för fortsatt samarbete i framtiden.

Att följa gällande lagar och regler för avtal är A och O för att ett avtal faktiskt ska vara juridiskt giltigt. Goda kunskaper i avtalsrätt hjälper dig dessutom att förhandla mer effektivt när avtalet arbetas fram. Att fortbilda sig i avtalsrätt är alltså en god investering och ett sätt att säkerställa att din organisation arbetar rättssäkert.

Avtal inom IT

IT är ett område där vikten av bra avtal blivit synnerligen aktuellt på senare tid. Så gott som alla verksamma företag, i Sverige och utomlands, befinner sig just nu i något stadie av digitalisering av sin verksamhet, antingen gällande produktion, leverans, bokföring eller något annat. 

På ett relativt nytt område som IT är det lätt att alltför lättvindigt skriva på ett avtal som man inte riktigt vet vad det innebär. Här är riskerna stora att man slösar företagets resurser på tjänster som inte håller måttet, eller att man inte har koll på om man verkligen får vad man betalat för. Jobbar du som bolagsjurist eller IT-ansvarig på ett företag som står inför eller befinner sig i en digitaliseringsprocess så kommer du att ha stor nytta av vår utbildning om IT-avtal.

Med reglerna kring GDPR har det på vissa områden blivit ännu viktigare att se till att tydligt upprätta avtal kring vem som är ansvarig för informationshanteringen. Särskilt viktigt är detta för företag som arbetar med känsliga data, till exempel företag med verksamhet kopplad till vård och journalsystem. Men även andra företag bör givetvis ta avtal kring GDPR-hantering i beaktande i allt från den egna hemsidan till hur man hanterar kunduppgifter.

Kurser ledda av specialister

Hos oss undervisar två av Sveriges ledande experter på avtalsrätt. Christina Ramberg, professor i civilrätt och författare till många böcker om juridik, är en av våra mest efterfrågade föreläsare alla kategorier. Christina får alltid höga betyg av sina kursdeltagare tack vare sitt tydliga sätt att förklara komplicerade juridiska frågor och sin välslipade pedagogik. Christina Ramberg leder bland annat kurser i avtalstolkning och rådgivares ansvar vid avtalsskrivning.

Vår andre föreläsare inom avtalsrätt är Agne Lindberg, advokat och allmänt ansedd som en av Sveriges ledande IT-jurister. Agne Lindbergs kurser om IT-avtal i praktiken och juridiska aspekter och avtal vid digitalisering är mycket populära och hålls ständigt uppdaterade med de senaste rönen.

Nyhetsdagar om avtalsrätt – återkommande favoriter

Varje år håller vi en nyhetsdag om avtalsrätt, kallad Avtalsdagen, där kursdeltagarna får ta del av de senaste rönen och kommande ändringar i avtalsrätten. Kursinnehållet är alltid rykande aktuellt och kursdagen är mycket populär bland advokater och andra  yrkesverksamma som jobbar med avtal och avtalsrelaterade frågor.

Här kan du söka i vårt aktuella kursutbud inom avtalsrätt.