Sedan starten av BG Institute 2002 har vi planerat, producerat och genomfört drygt:

  • 3000 kurstillfällen.
  • och utbildat ca 100 000 personer.

Vi besitter en omfattande erfarenhet, kunskap och vana vad gäller framtagande och genomförande av juridiska kurser och utbildningar för yrkesverksamma jurister och det vi kallar för ”icke jurister”.

Genom åren har vi alltid strävat efter att ligga steget före och känna till de förändringar, lagändringar och den praxis som kan ligga till grund för nya förutsättningar hos våra kunder och klienter. Detta har vi lyckats med, vilket har resulterat i att vi idag är Sveriges ledande leverantör av juridisk fortbildning.

Vi mäter kontinuerligt våra resultat, frågar våra deltagare om deras åsikter och lägger stor vikt vid utvärderingar efter varje genomfört kurstillfälle.

Nu har vi samlat ett antal mycket populära kurser som genomförts under åren. Dessa kurser har vi kategoriserat: Best of the Best (BoB). För att en kurs skall kunna kategoriseras som en BoB-kurs krävs att föreläsaren skall ha ett betyg som överskrider 6,5 av 7 möjliga på den aktuella kursen. Vidare skall kursen ha attraherat fulla hus vid genomförandet och fått ett helhetsbetyg över 6.

När du ser en kurs som är märkt med BoB stämpeln vet du att den har genomförts framgångsrikt och erhållit högsta möjliga uppskattning bland våra kunder.

Välkommen att boka till kurserna Best of the Best hos Sveriges största privata juridiska utbildningsarrangör BG Institiute.