BG Principal är resultatet av ett unikt samarbete mellan BG Institute och Blendow Lexnova. Med Blendow Groups principalpaket säkerställer du att dina biträdande jurister får tillgång till juridisk kompetensförsörjning av högsta klass – samtidigt som du som advokat ges möjlighet att utveckla ditt personliga ledarskap, ta del av inspirerande föreläsningar och hålla dig uppdaterad på det senaste inom advokatetiken.

Fördelar med BG Principal

För principalen

Med BG principal kan du utveckla ditt ledarskap, stärka dina kunskaper inom arbetsrätt och hålla dig uppdaterad på de senaste avgörandena från Advokatsamfundets disciplinnämnd. Du får ta del av ett unikt kursutbud framtaget i syfte att göra dig till en arbetsgivare i framkant.

För biträdande juristen

BG Principal ger dina biträdande jurister tillgång till i stort sett samtliga av BG Institute och Blendow Lexnovas digitala tjänster inom ett rättsområde. Ge dina anställda möjligheten att ta del av skräddarsydd nyhetsbevakning, Lexnova Play, skriftliga expertkommentarer, e-kurser och inspelade heldagskurser.

Forma framtidens advokater

Som innehavare av principalpaketet listas både du och din advokatbyrå som BG-certifierad principal på Dagens Juridik - Sveriges största juridiska dagstidning med 250 000 läsare i veckan. På temat ”Framtidens advokat” kommer BG-certifierade principaler varje vecka att lyftas fram inom ramen för ett ökat fokus på branschbevakning.

Unika kurser för BG Principal

Principalansvar och aktuella avgöranden

Hur långt sträcker sig principalansvaret? Och vad kan hända om du som advokat brister i något avseende?
Vilket ansvar har du i förhållande till dina biträdande juristers ageranden, och vad har du för skyldigheter gentemot den biträdande juristen?

• Ta del av våra skräddarsydda, livesända webbinarier och håll dig uppdaterad på senaste praxis från Advokatsamfundets disciplinnämnd.
• Du har möjlighet att ställa frågor såväl innan som under sändningen – och allt går att titta på i efterhand.
• Webbinarierna sker löpande en gång per halvår.a

Föreläsare: Staffan Bergqvist

Webbinariet genomfördes den 15 juni. Nu finns webbinariet inspelat och tillgängligt för dig att ta del av här.

Coaching, feedback och medarbetarsamtal – så skapar du resultat som ledare

Principalansvaret innebär bland annat att du ska handleda dina biträdande jurister. Som handledare behöver du kunna ge återkoppling, feedback och hålla i regelbundna medarbetarsamtal.

Vill du vara en ledare i framkant som skapar motivation och handlingskraft hos dina medarbetare?

Ta del av vår e-kurs där du lär dig hur du kommunicerar som ledare på ett sätt som skapar delaktighet. Du får med dig grundläggande verktyg och förhållningssätt som du behöver i din kommunikation.

E-kursen består av tre delar:

• Feedback
• Coachande ledarskap
• Medarbetarsamtal

Föreläsare: Charlotte Fogel.

Advokatetikens grunder

Under denna e-kurs får du en genomgång av advokatetikens grunder.

Att känna sig säker på det advokatetiska regelverket är en förutsättning för att kunna verka fullt ut som advokat. Osäkerhet om vad som gäller kan leda till att klienterna inte får den hjälp de faktiskt har rätt till alternativt att du bryter mot god advokatsed.

Under denna kurs går advokat Johan Eriksson igenom allt från lojalitetskravet till det, ibland, svårtolkade regelverket som gäller för den som biträder en frihetsberövad klient med restriktioner.

Som deltagare får du kunskap om:

• Förståelse för det advokatetiska regelverket.
• Centrala avgöranden från Disciplinnämnden och Högsta domstolen.
• De begränsningar som gäller vid uppdrag som offentlig försvarare för klienter med restriktioner.

Föreläsare: Johan Eriksson.

Arbetsrätt för principaler

Som advokat behöver du ha koll på en rad arbetsrättsliga principer när du anställer en biträdande jurist. Med rätt kunskap undviker du både problem, arbetsrättsliga tvister och disciplinpåföljder.

I denna e-kurs får du en genomgång av det viktigaste på arbetsrättens område för dig som har anställda, eller ska anställa, biträdande jurister på byrån.

• Vilket ansvar har jag för mina biträdande jurister?
• Hur ska anställningsvillkoren se ut – och hur går jag till väga när en biträdande jurists anställning avslutas?
• Vad händer med de pågående ärendena?
• Hur ska klienterna meddelas?

Föreläsare: Åsa Erlandsson.

Ett urval av andra kurser som ingår i BG Principal

HR | Ledarskap
Leda i förändring som konstant tillstånd
E-kurs

Längd: 1 timmar

Kursen ger dig verktyg och konkreta tips att ta till för att driva mot den förändring du och ni vill och hantera den ni utsätts för.

LÄS MER
Employer branding | People & Culture
Så bygger du en stark kultur i en hybrid vardag
Betyg 4.75 av 5.0
E-kurs

Längd: 1.5 timmar

E-kursen ger dig kunskap om och verktyg för hur du jobbar med, och bygger, en företagskultur när inte alla medarbetare inte är på samma plats.

LÄS MER
Arbetsmiljö | Företagsledning | Personalansvar
Arbetsgivarens arbetsmiljö- och straffrättsliga ansvar
Betyg 4.44 av 5.0
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1 timmar

Vad innebär arbetsmiljöansvaret för dig som arbetsgivare – och vad innebär det för dig personligen som chef?

LÄS MER
Arbetsrätt | Personalansvar
Arbetsrätt för chefer
E-kurs

Längd: 2 timmar

Under denna kurs ger vi på ett praktiskt sätt en överblick över många av de frågor som uppkommer under hela livscykeln för anställningen.

LÄS MER
Arbetsmiljö | Personalansvar | Retorik
Konflikthantering på arbetsplatsen
Betyg 4.36 av 5.0
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1 timmar

Konflikter på arbetsplatsen kostar arbetsgivare onödigt mycket pengar. Det uppkommer direkta kostnader i form av sjukfrånvaro och omplaceringar. Dolda kostnader uppstår på grund av att arbetstid går förlorad för att man sysslar med konflikten.

LÄS MER
Arbetsmiljö | Företagsledning | Personalansvar
Krisstöd efter allvarliga händelser
E-kurs

Längd: 1.5 timmar

Vi tar upp hur människors reaktioner kan gestalta sig både före, under och efter en allvarlig händelse samt vilka faktorer som påverkar såväl återhämtning som risk för traumatisering.

LÄS MER
Arbetsmiljö
Diskriminering och arbetsmiljö – en digital introduktion
E-kurs

Längd: 1 timmar

Kursen går igenom hur diskrimineringslagstiftningen och reglerna kring arbetsmiljö förhåller sig till varandra och interagerar.

LÄS MER
Presentationsteknik | Retorik
Digital retorik
E-kurs

Längd: 1 timmar

Som deltagare får du kunskap om vad som påverkar hur vi tar in budskap och varför man triggas och attraheras till lyssning och interaktion av vissa men mindre av andra.

LÄS MER
Affärsjuridik | Företagsekonomi
Företagsekonomi för jurister
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 5 timmar

Kursen leder leda dig igenom en rad olika områden inom ekonomi som är väsentliga för dig i din yrkesroll som jurist.

LÄS MER

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort. Vill du kontakta oss direkt finns vi på telefon 08-579 366 00