BG Institute håller en genomgående hög nivå på innehåll, kvalité och upplevelse på samtliga våra utbildningar men nu tar vi vår mission till nästa nivå, nämligen att bidra till maximal inlärning och prestation för våra kunder.

Konceptet

Genom att förutse kommande behov utifrån trender och nyheter inom utbildningsbranschen introducerar vi nu framtidens modell för utbildning, blended learning. Modellen är flexibel och är en blandning av olika lärmiljöer.

Metodiken kombinerar traditionella klassrumsmetoder med digitala aktiviteter. Vi vill öka upplevelsen och inlärningseffekterna och ta deltagaren snabbare upp till önskad kompetensnivå. Syftet med införandet av blended learning är att öka deltagarnas engagemang och prestationer.

Därför har vi utarbetat ett nytt koncept som innebär att vi utökar den fysiska kursdagen, som består av 6 utbildningstimmar, med en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor (quiz). Konceptet går ut på att deltagaren innan den fysiska kursens gång ser inspelade föreläsningar på film och därefter svarar på ett quiz som visar att deltagaren tillgodogjort sig innehållet i e-learningen. Den extra timmen har deltagaren även möjlighet att genomföra var hen vill, när hen vill och hur hen vill.

Syftet med detta koncept är att erbjuda en utbildningsform som på ett mer pedagogiskt sätt förbereder deltagarna inför kurstillfället. Detta kommer även att innebära att deltagarna har jämnare förkunskaper inför det fysiska kurstillfället och får därmed får ut mer av hela kursen som sådan.

Traditionella klassrummet

Den klassiska undervisningen med en föreläsare ger deltagarna möjlighet att ställa frågor och interagera på plats. Föreläsaren ger då personlig och direkt återkoppling till deltagarna och det som de tagit till sig via den digitala filmen och quizen. Därför har det fysiska mötet mellan deltagarna och föreläsaren en viktig roll. Deltagarna får även vid dessa tillfällen möjlighet att nätverka och socialisera med andra deltagare. Att gå på kurser är för många inte bara ett forum för kunskap men även ett forum för ett professionellt affärsnätverk. Genom att kombinera det med det digitala inslaget drar man största möjliga nytta av styrkan i de två inlärningssätten.

En deltagare som går en blended learning kurs erhåller ett kursintyg på 7 utbildningstimmar.