Fokus på bokföring med Sigurd Elofsson - BG Institute

Sök utbildningar

”Bokföringsbrott begås i nio fall av tio utan minsta avsikt att göra orätt”

15 oktober 2018

Bokföring tar aldrig paus. Det är en del av verksamheten som hela tiden är aktuell och som alltid måste hanteras med noggrannhet och med stor kunskap om hur och när saker och ting ska ske.

Citatet i rubriken kommer från mycket kunnige och erfarne revisorn Sigurd Elofsson. I vårt senaste nummer av kundtidningen Kompetens fick vi möjlighet att prata med Sigurd och ställa några frågor. Samtalet renderade i en artikel i vilken Sigurd berättar om fördelarna med att ha jobbat på flera stora företag och myndigheter, varför han brinner för att lära ut och även hans syn på varför bokföringsbrott ofta härleds till det löpande arbetet med arkivering och verifiering. Du kan läsa artikeln här!

Sigurd har under flera år föreläst på kurser inom just bokföringsområdet hos oss på BG Institute. I höst och i vår kommer vi att köra tre olika kurser under ledning av Sigurd Elofsson.

Läs om kort kurserna nedan:

Bokföringsbrott – fördjupning, risk för revisorer och redovisningskonsulter – i denna kurs kommer Sigurd att gå igenom och förklara olika typer av bokföringsbrott och hur du i företaget kan arbeta effektivt för att undvika dessa olika brott.

Bokföringslagen för ekonomichefer – undvik bokföringsbrott – som det låter är detta en kurs som riktar sig till ekonomichefer, det vill säga dem som har större ansvar för bokföringen. Under dagen kommer fokus att ligga på det så kallade ”effektrekvisitet” och praktiska exempel kommer att ges för att få så god förståelse som möjligt.

Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering – denna kurs är omfattande och tar ett stort grepp om hela bokföringslagen, förutom kapitel sex som handlar om bokslut och årsredovisning. Enligt Sigurd så beror majoriteten av alla bokföringsbrott på okunskap eller rent slarv. Således är det löpande bokföringsarbetet kanske den del som ska få mest energi då det är här flest företag brister.