Bra ledarskap, ett aktivt jobb. -  BG Institute

Sök utbildningar

Bra ledarskap, ett aktivt jobb.

18 maj 2021

Ett bra ledarskap för dig som är chef eller ledare är något man aktivt behöver arbeta mot. Som ledare eller chef har man ofta höga krav på sig själv och sitt ledarskap, man ska vara snabb och noggrann.  Du ska kunna leverera bra resultat och samtidigt vara närvarande och stötta ditt team.

För ett välfungerande ledarskap krävs inte bara att man har en fungerade kommunikation, motivation och stöttning. Man behöver även se till att man har en fungerande arbetsmiljö.  En god arbetsmiljö är grunden till en välfungerande och framgångsrik arbetsplats. På senare tid då ledarskap har blivit allt viktigare har vi på BG Institute valt att satsa lite extra på kurser som leder till att du blir bättre i din roll som ledare eller chef.

Genom dessa kurser säkerställer du att du har de kunskaper som krävs för ett välfungerande ledarskap, samtidigt som du får chansen att utveckla dessa kunskaper och ta ledarskapet till nästa nivå. Våra kurser fokuserar dels på dig som ledare och dels på vad du som ledare bör ha koll på gentemot dina kollegor.

 

Att leda på distans

Under en praktiskt inriktad utbildningsdag fokuserar vi på de särskilda förutsättningar, svårigheter och fördelar som präglar ledarskapet när du ska leda delar av eller hela ditt team på avstånd.

Arbetsmiljö för chefer

Att arbeta för en god arbetsmiljö är grunden till en framgångsrik och välfungerande arbetsplats. Här gäller det att man har ett gott samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Detta webbinarium kommer bland annat att behandla ledarskapets betydelse för arbetsmiljön.

Arbetsrätt för chefer

Vi går igenom fallgropar inför anställning samt de skyldigheter och rättigheter som åligger både arbetsgivaren och arbetstagaren under anställningen. Särskilt fokus läggs på hantering och uppföljning av bristande arbetsprestationer och misskötsamhet samt hantering av ärenden där det kan ha förekommit trakasserier eller sexuella trakasserier.

Hur du minskar din stress och samtidigt utvecklar ditt ledarskap

Jobbar du hårt men kommer ändå inte ifatt? Klarar du inte att lägga bort jobbet på helgen? Känner du att du inte har tillräckligt med tid för dina medarbetare? Har du en alldeles för lång ”att göra” lista? Kommer de strategiska frågorna sist på agendan? Tycker du att du har för lite tid för familjen? Stämmer någon av frågorna in på dig är detta webbinariet för dig.

Kommunikativt ledarskap som levererar resultat

Att besitta ett kommunikativt ledarskap är en utmaning i en alltmer komplex och föränderlig omvärld. Samhället och organisationer går just nu igenom en evolution från kontorsplatser och samlade arbetsgrupper till distansarbete och digitalisering. Detta kräver en uppdaterad kunskap inom kommunikativt ledarskap för att få med alla i organisationen.

Personlig effektivitet

I dagens arbetsklimat ställs de flesta inför utmaningar som handlar om att hantera tid, höga krav och stor flexibilitet på välfungerande sätt. Men hur gör man för att skapa och bibehålla struktur och lugn i ett högt arbetstempo och intensivt informationsflöde?

Leda i förändring som konstant tillstånd

Att vi verkar i föränderliga tider har vi alla märkt. Vare sig det handlar om en planerad förändringsresa eller att hantera förändringar som sker omkring oss behöver vi skapa ett förhållningssätt och verktyg för att såväl hantera utmaningar som uppstår som att ha handlingskraft för att fortsätta driva mot vårt syfte och uppdrag.

Dessa kurser är framtagna för att stärka dig och din organisation. En bra chef eller ledare med ett bra ledarskap är en av de viktigaste förutsättningarna för att organisationen ska lyckas och bli framgångsrik. Om du vill ge dig själv och din organisation större möjligheter att lyckas genom ett gott ledarskap, då kan vi varmt rekommendera vårt kompetenspaket för chefer. Med detta paket får man tillgång till samtliga våra kurser för en fast kostnad. Du kan därmed skräddarsy ditt kompetensbehov utifrån hela vårt kursutbud.