Kurs & utbildning HR, Chef, Ledare - BG Institute

Ledarskap, HR och personal

Nyhetsbrev

Vill du ha information gällande nya kurser och spännande erbjudanden?

BG Institute

Hur hanterar vi coronaviruset?

Vi följer rekommendationer, håller avstånd och visar respekt för våra medmänniskor.

Läs mer

Kurs & utbildning – ledarskap, HR och personal

Satsa på strategisk kompetensförsörjning, utveckla medarbetarsamtalet och vässa din förhandlingsteknik. Vid BG Institute hittar du en bredd av utbildningar och kurser där du får kunskap om senaste nytt plus effektiva verktyg för ditt arbete. Kvalificerad utbildning för HR-chef, personalansvarig och närliggande yrken.

Kurs & utbildning för dig som är HR-chef

Korrekt juridisk hantering av arbetsmiljöfrågor och anställningsavtal, strategiskt rehabiliteringsarbete, digitala HR-funktioner, kompetensstrategier – dessa är bara några av de ämnen som du hittar i vårt utbud av kurser och utbildningar för dig som är HR-chef. Vår målsättning är att erbjuda ett heltäckande kursutbud inom strategiskt HR-arbete för att både kunna hantera och förekomma HR-relaterade frågor och situationer i den egna verksamheten.

HR och personalfrågor är ett område i ständig utveckling och därför finns det ett stort behov av att HR-chefer och andra med nyckelpositioner inom HR får kontinuerlig kompetensutveckling. Genom att lägga tid och resurser på detta kan man både förebygga problem och aktivt arbeta för en arbetsplats där medarbetarna trivs och därmed också kan bidra till bättre resultat överlag.

Med digitala alternativ som e-kurser, livesändningar och webbinarier blir vårt kursutbud enklare tillgängligt för dig oavsett om du HR-chef i Stockholm eller i Luleå. Vi är mycket stolta över att på så sätt kunna tillgängliggöra våra utbildningar för fler än vad som tidigare har varit möjligt. Du är inte längre beroende av långa resor eller att du bor på en viss ort för att kunna ta del av vårt förstklassiga utbildningsutbud.

Digitalt ledarskap

En fråga som har blivit mer aktuell än någonsin är hur ledare och HR-ansvariga kan bedriva och utveckla sina verksamheter gällande arbete via digitala kanaler. Genom att allt fler arbetar hemifrån så är det oerhört viktigt att bygga upp en fungerande digital strategi för att säkerställa en god arbetsmiljö och tillfredsställande kommunikation.

Vanliga utmaningar när man arbetar digitalt är att upprätthålla de interpersonella relationerna och att säkerställa att varje medarbetare känner sig sedd och hörd på arbetsplatsen. Här erbjuder vi kurser som ger dig tillgång till metoder för att systematiskt arbeta med att upprätthålla och utveckla arbetsmiljön, även om ni sitter på olika platser.

Gällande arbetsmiljön har det även blivit viktigt att titta på hur anställda kan arbeta tryggt och med god ergonomi även i hemmet. Detta har lett till nya utmaningar och behov av problemlösning och investeringar i passande utrustning. Här har vi sett ett behov av utbildningar för att erbjuda HR-chefer och andra ledare verktyg för att kunna utvärdera och möta de önskemål och behov som finns hos de anställda och för att leva upp till de krav på en ergonomisk arbetsmiljö som finns.

Välkommen att söka efter kurser inom HR och ledarskap ovan och kontakta oss gärna om du ser ett behov av en utbildning som vi inte erbjuder i dagsläget. Vi är alltid öppna för att utvidga och utveckla vårt kursutbud utifrån våra kunders behov.

Aktuellt