Nya dataskyddsförordningen - hur uppfyller du kraven?

Sök utbildningar

Den nya dataskyddsförordningen – har du den koll du behöver?

17 mars 2016

Nya dataskyddsförordningen

I december 2015 nådde EU en politisk överenskommelse angående förslaget till dataskyddsförordning. Förordningen är sedan den 4 maj 2016 formellt antagen och kommer att träda ikraft den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen kommer då att ersätta dataskyddsdirektivet och därmed personuppgiftslagen (PuL), som rimligtvis berör varje jurist. Den nya dataskyddsförordningen kommer att utgöra den största förändringen för företag vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd sedan PuL infördes.

Vad bör din verksamhet förbereda inför den nya dataskyddsförordningen?

Det finns all anledning att redan nu sätta sig in i det nya regelverket och bestämma en strategi för hur din verksamhet ska kunna uppfylla förordningens krav när den blir gällande. Exempel på områden att se över är följande:

– Principer för behandling av personuppgifter, samt laglig grund (särskilt om samtycke)

– Särskilda kategorier av personuppgifter

– Registrerades rättigheter och profilering

– Personuppgiftsansvarigs skyldigheter (data protection by design och default)

– Personuppgiftsbiträden och personuppgiftsbiträdesavtal

– Säkerhetsåtgärder, rapportering av säkerhetsincidenter, samt risk- och konsekvensanalyser

– Personuppgiftsombud, uppförandekod och certifiering

– Överföring av personuppgifter till tredje land

– Tillsynsmyndigheter och EDPB

– Sanktioner

– Förhållandet till dataskyddsdirektivet och tidigare dataöverföringsavtal

Vill du få mer kunskap om innebörden av den nya dataskyddsförordningen och HUR du praktiskt sätter upp en strategi för er verksamhet?  Vi håller en heldagsutbildning i ämnet tillsammans med advokat Johan Sundberg och jurist Johan Thörn. Läs mer om utbildningen Den nya dataskyddsförordningen här