Det här är det vanligaste felet du gör vid utformande av IT-avtal

Sök utbildningar

”Det här är det vanligaste felet du gör vid utformande av IT-avtal” – Månadens föreläsarprofil Agne Lindberg om IT-rätten och vilda västern-avtal

21 oktober 2016

agne_lindberg_svartvit

Månadens föreläsarprofil Agne Lindberg har varit ansvarig för advokatfirman Delphis IT-rättsavdelning sedan 1992, året efter att CERN publicerade världens första hemsida. År efter år rankas han som en av Sveriges, om inte världens, ledande IT-jurister. Här berättar Agne bland annat om vilda västern-stuk på avtal och det vanligaste felet man gör vid utformande av IT-avtal

Hos BG Institute föreläser Agne Lindberg i kurserna Molntjänster och IT-outsourcing samt IT-avtal i praktiken.

Vi gratulerar dig till titeln Månadens föreläsare! Hur känns det?

– Roligt och inspirerande. Jag håller en hel del föreläsningar och det är lärorikt även för mig. Jag försöker alltid få en bra dialog och interaktivitet med deltagarna. Därför är det roligt att mina föredrag uppskattas.

Du har föreläst hos BG Institute sedan år 2011, vad tycker du är det bästa med att föreläsa hos oss?

– BG Institute håller en hög nivå på sina arrangemang. Jag uppskattar särskilt att det bara är ett fåtal föreläsare som gör att det blir ett bra djup och att seminariet håller ihop i sina olika delar.

I en tidigare intervju med Dagens Juridik fick vi veta att du snabbt halkade in på IT-rättens område efter studierna på 80-talet genom ett jobb på Ericsson Information Systems. Vilka var de främsta utmaningarna med att jobba Inhouse?

– Utmaningen att arbeta Inhouse är att det innebär en än högre utmaning att hinna med den specialisering som idag är nödvändig inom juridiken. Som inhouse måste du ofta spänna över ett vidare område än en advokat.

Straxt efter att du jobbat inhouse sökte du dig vidare till Delphi. Hur var det att jobba med rådgivning inom IT-rätt under 80-talet?

– Pionjäranda är en bra beskrivning. Vi var få som höll på med det och det fanns väldigt lite lagstiftning och praxis. Branschen i sig var också ganska omogen med lite vilda västern-stuk på många avtal.

Med tanke på det snabba tempot och utvecklingen inom IT, hur jobbar du för att alltid hålla dig i framkant inom branschen?
– Jag engagerar mig internationellt och träffar många kollegor från andra länder för inspiration och bollplank. Sedan har vi en fantastisk grupp av jurister på Delphi som alla vill dela med sig. Vi tar också in föreläsare som kan branschen snarare än juridiken eftersom IT-rätten mycket handlar om att ha koll på utvecklingen.

Hur är den generella kunskapen inom IT-rättsliga frågor hos bolagen i Sverige idag? 

– Den är ljusår bättre än på 80- och 90-talen. Men samtidigt finns det luckor kvar att täppa igen. Anledningen är att man ofta fortfarande ser IT som just en teknikfråga och inte en verksamhetsfråga.

Offentlig sektor kontra privat sektor: vilken har kommit längst med digitaliseringen och IT-rättsliga frågor?

– Svår fråga, men jag skulle nog säga att privat sektor ligger några snäpp längre fram med digitaliseringen. Delvis är det en legal fråga där myndigheter i viss utsträckning har andra regler att följa. Men det kan också vara så att de affärsmässiga vinsterna med digitalisering gör det enklare att driva denna typ av projekt i privat sektor.

Hur står sig den svenska IT-rätten ur ett internationellt perspektiv?

– IT-rätten är idag väldigt internationell. IT-rätt handlar ju om att hantera IT-relaterade avtal och vissa specifika rättsområden. Dessa är i mångt och mycket internationella eller i vart fall EU-rättsliga. Jag tycker att den svenska IT-rätten står sig bra internationellt.

I vinter föreläser du bland annat om avtal gällande molntjänster och outsourcing, hur skiljer sig avtal inom dessa områden gentemot ”standard” IT-avtal?

–  Molntjänster har egenskapen av att vara mycket standardiserade tjänster och villkor med möjligheter för leverantören att ändra i tjänsten. Detta skiljer sig från andra IT-avtal. Både outsourcing- och molntjänstavtalet innebär vidare att det skapas ett beroende till en leverantör som behöver hanteras. Slutligen är det områden som är under ständig förändring, vilket leder till ett behov av att avtalen måste möjliggöra flexibilitet.

Vilket är det vanligaste felet man gör vid utformande av IT-avtal?

–  Att lita för mycket på leverantörens texter och inte själv sätta ner foten för vad verksamhetens krav är.

Om vi vänder blicken framåt, hur tror du att IT-rätten kommer att utvecklas?

–  IT-rätten kommer att fortsätta bli alltmer internationell och troligen är mer generell. Det senare för att möjliggöra den allt snabbare teknikutvecklingen.

Har du något råd att ge till kollegor som är relativt nya inom det IT-rättsliga området?

–  Intressera dig för branschen och tekniken. Läs branschtidningar, lyssna på branschföreträdare och var öppen för förändringar.

Du har skrivit två böcker inom IT-avtal och IT-rätt, har du någon ny bok på G?

–  Ett ständigt dåligt samvete. Jag har sagt att jag kommer att ge ut en bok till som är avtalsinriktad, men har inte satt tidpunkten ännu.


 

BG Institute tackar Agne Lindberg för intervjun. Om du vill läsa mer om/delta på någon av Agnes kurser, klicka på titlarna nedan:

Molntjänster och IT-outsourcing

IT-avtal i praktiken – nyheter, avtalsråd och förhandlingstips