”Det kan vara svårt att se hur arbetsrätt och offentligrätt samverkar” -  BG Institute

Sök utbildningar

”Det kan vara svårt att se hur arbetsrätt och offentligrätt samverkar”

24 april 2018

Vi har pratat arbetsrätt i offentlig sektor med Annika Blekemo, huvudlärare i arbetsrätt på Stockholms universitet. Annika är under 2018 aktuell hos oss med kursen HR inom offentlig sektor. I intervjun berättar Annika om kursens behållning för HR, samt utmaningarna med att handlägga arbetsrättsliga frågor i offentliga verksamheter.

En felaktig handläggning eller ett felaktigt beslut kan ofta prövas rättsligt och få stora negativa effekter, kunskapsutveckling är därmed ständigt nödvändig. Arbetsrätt inom privat och offentlig sektor har i dag stora likheter men det finns avgörande skillnader. Inom offentlig sektor kan flera arbetsrättsliga åtgärder även ses som myndighetsutövning vilket ger extra krav på kunskap i handläggningen.

Annika, berätta gärna om din föreläsar- och juristbakgrund samt vilka yrkeserfarenheter du tar med dig till kursen HR inom offentliga sektorn – arbeta rättssäkert

Utbildning

– Jag har arbetat som universitetslärare i arbetsrätt i 26 år samt haft egen arbetsrättsbyrå i 19 år. Jag undervisar i all arbetsrätt samt har byggt upp ett flertal fysiska och digitala kurser. Idag är jag huvudlärare i arbetsrätt på Stockholms universitet.

Vad fick dig att intressera dig för arbetsrätt? Och sedermera arbetsrättsliga frågor i offentlig sektor?

– Arbetsrätt har en stark praktisk anknytning, vilket är det som intresserar mig, hur går det egentligen till i praktiken? Offentlig sektor har sina egna spelregler som styrs av samhällsintressen, och som därför måste vara mindre föränderlig än områden som styrs av avtal, för att upprätthålla en rättssäkerhet. Kombinationen av den praktiska arbetsrätten på den offentliga arenan kan därmed förefalla svår men är samtidigt väldigt intressant.

Vad är största behållningen med din kurs? Hur bör deltagarna kunna omsätta den kunskap kursen ger dem i arbetsvardagen?

– Kursen avser att ge praktiska grunder för hur man ska tänka och agera när man handlägger arbetsrättsliga frågor antingen som chef, HR-ansvarig eller som ombud. Jag vill ge ramar för hur man bör tänka samt modeller för ett effektivt men rättssäkert arbete.

Arbeta rättssäkert – läs mer om kursen HR inom offentlig sektor

I vilka arbetsrättsliga ärenden förekommer det vanligast en felaktig handläggning? Vad beror det på?

– Det kan vara svårt att överblicka både arbetsrätt och offentligrätt, oftast är man bra på en del och mindre bra på en annan. Det kan även vara svårt att se hur de samverkar.

Vilka skillnader mellan offentlig och privat arbetsrätt är mest avgörande – kan du ge något exempel?

– Offentlig och privat arbetsrätt har många likheter men också en hel del skillnader. De regleras av olika kollektivavtal och t.o.m. delvis olika lag.

Hur bedömer du att kunskapen om dessa arbetsrättsliga skillnader ser ut på den offentliga arbetsmarknaden, bland arbetsgivare och HR-funktioner?

– Många har en bra bas men kan behöva fräscha upp sina kunskaper med ny praxis och att betrakta arbetsrätten på offentlig sektor som ett sammanhängande system.

Vilken kunskapsnivå skulle du säga att kursen ligger på? Passar den exempelvis en nyexaminerad PA-vetare eller är det nödvändigt att deltagarna samlat på sig arbetslivserfarenhet?

– Kursen avser att ge praktiska grundkunskaper som man kan ha god behållning av både som nyexad eller om man har lång arbetslivserfarenhet.

Avslutningsvis – vilken arbetsrättslig fråga skulle du säga är den mest invecklade att handlägga? Och hur kommer kursen att behandla den frågan?

– Det finns många frågor som är knepiga och som kursen behandlar men något som slår mig särskilt är handläggningen av den misskötsel som arbetstagaren inte rår för, såsom sjukdom, samarbetssvårigheter och bristande kompetens. Vilka effekter får denna i en stor offentlig organisation? Här kommer jag att försöka klarlägga några huvudlinjer utifrån praxis.