Digital HR:"2018 kommer vi att se de första robotiserade löneavdelningarna" -  BG Institute

Sök utbildningar

Digital HR:
”2018 kommer vi att se de första robotiserade löneavdelningarna”

18 januari 2018

Vi har ställt fem snabba frågor om digital HR till Henrik Ladström, managementkonsult inom Digital HR på Knowit Insight. Henrik föreläser under 2018 hos oss med kursen Digitalisering för HR – vad du behöver veta för att framtidssäkra din HR-avdelning.

I nästan ett decennium har Henrik arbetat med digitaliseringens påverkan på människan i arbetsliv och relationer. Henrik är idag tongivande i Sverige inom digitaliseringen av HR och har de senaste åren jobbat med en mängd namnkunniga företag för att hjälpa deras HR att genomföra en digital omställning och beteendeförändring.

Berätta om vad du gör idag och vad som styrde dig hit?

– Att utbilda inom digitalisering och HR är en del av mitt jobb som digital HR-konsult på Knowit Insight, ett av tre affärsområden inom Knowit-koncernen. Insight är Knowits managementområde där vi hjälper våra kunder med det mesta som rör digitalisering av organisationen. Inom vårt HR-område fokuserar vi på digitala system och verktyg för HR och hjälper dem att skapa ett mer digitaliserat arbetssätt. På Insight har vi också andra områden som till exempel säkerhet, organisationsutveckling och strategi.

– I grunden är jag arbets- och beteendevetare, och efter universitetet för tio år sedan startade jag egen verksamhet i samband med mitt växande intresse för kommunikation, organisationsutveckling och digitalisering. Jag har länge använt mig mycket av Linkedin i mitt arbete och blev där senare kontaktad av Knowit för att jobba inom digital HR.

Kan du kort förklara vad begreppet digital HR är?

– Vi började prata om digital HR på Knowit för två, tre år sedan, när vi såg att den gamla HRIT-världen allt mer övergick i digitaliseringen som då började komma. Vid det laget var det ingen som riktigt hakade på när vi pratade om det, men nu är vi glada över att se hur andra följer efter.

– Digital HR innefattar de delar som går in i digitalisering och HR och överlappar mellan ”vanlig” och digital HR. Idag ser vi att det främst handlar om robotisering, gamification, digitalt ledarskap, och alla de nya verktyg som använder sig av dataanalys, AI, med mera. Det finns många coola saker att göra till exempel när det gäller digital onboarding.

Vad finns det för nytta med att digitalisera olika HR-processer?

– Digitaliseringen genomsyrar allting. Det ger möjligheter att förenkla processerna i arbete och administration. Arbetsflödet blir mer automatiserat. När datorerna sköter tunga administrativa uppgifter kan HR-medarbetare istället fokusera på strategiska frågor och på så sätt skapar man ett ökat värde för hela verksamheten.

– Genom att digitalisera kan HR anta en mer aktiv och nära roll i organisationen. Sedan bidrar det till att effektivera processer, minska pappersarbetet samt främja hållbar utveckling, exempelvis genom att bedriva pappersfri rekrytering. Hur man än prioriterar sin digitalisering behöver implementeringen ske steg för steg och att inledningsvis prioritera de delar av HR som behöver digitaliseras. Härtill blir det ofta aktuellt att bedriva ett arbete med beteendeförändring, eftersom det för många kan kännas ovant att byta arbetssätt.

– Dessutom – vad ska HR göra när ”digitala infödingar” anställs, alltså de som är uppvuxna med sociala medier etcetera, och de upptäcker att man fortfarande sitter med pärmar och gamla system från 90-talet? De kommer att sluta illa kvickt om man inte skärper sig.

Hur skulle du rekommendera att HR-funktioner resonerar kring digital HR? 

Ta det steg för steg. Börja med ett mindre avgränsat område och gör det ordentligt först. Försök sedan att digitalisera de mest administrativt tunga arbetsuppgifterna. Säkerställ att det finns ett mervärde på så sätt att HR kan anta en mer aktiv roll i organisationen och driva andra viktiga frågor tack vare automatisering.

Vad anser du är största behållningen med din kurs om digital HR som du håller för oss? Vilka har störst behov av kursen?

– Utvecklingen går snabbt i stort men samtidigt långsamt för HR. För ett år sedan handlade digitalisering mycket om system eller HR-teknologi exempelvis. Senaste halvåret har det blivit en övergång till att börja titta på den praktiska tillämpningen och människorna i den – hur går vi tillväga? Under våren 2018 kommer vi att se de första robotiserade löneavdelningarna, och helt digitala anställningsprocesser på bredare front.

– Största behållningen med min kurs är att man förhoppningsvis får insyn i hur man kan kartlägga de första stegen, sätta upp en action plan, och på egen hand gå vidare med digital HR. Kursen syftar till att ge en insyn och förståelse för hur man ringar in de delar som är viktigast att börja med. Den är också avsedd att hjälpa chefer att leda HR in i digitaliseringen, samtidigt som de lär HR att leda den övriga organisationen in i digitaliseringen.

Jag skulle därför säga att HR-chefer och strategiska förändringsledare kan ha stort behov av att gå den här utbildningen. Men även andra i en ledande position, VD eller liknande. Stödet uppifrån är viktigt för att få igenom en omställning och effektivt förändra medarbetarnas beteende inför digitaliseringen.

Efter kursen ska man känna att man förstår sina egna luckor i organisationen och har en ökad förståelse för ”här ska vi börja, de här strategierna måste vi sätta, de här resurserna behöver vi tillsätta”. Och såklart hur digital HR bidrar till att driva hela organisationen framåt. Våra medarbetare blir allt mer digitala, och det är ju medarbetarna som utgör organisationen. Nu är det dags för HR att visa vad man går för!


Hänger du med i verksamhetens digitala omställning?
I vår nya kurs Digitalisering för HR – vad du behöver veta för att framtidssäkra din HR-avdelning ligger fokus vid beteendeförändring – hur HR kan öka organisationens digitala mognad och förankra digitaliseringen samt öka medvetenheten bland medarbetarna. Du får också möjlighet att rusta dig med kunskap om beståndsdelarna i digital HR samt hur du effektivt ska prioritera och anpassa rätt delar på bästa sätt för din organisation. Välkommen att boka din plats idag!