Digitala utbildningar – kurs online

Välj kvalificerade digitala utbildningar som passar just din verksamhet. Vi vill att du som kund till oss ska kunna få det utbildningsupplägg som passar bäst för just dig och din organisation. Vi har endagskurser, kurser över flera dagar, företagsanpassade kurser och kurser som kombinerar både fysiska och digitala moment. Vi har dessutom kurser som inte bara delvis utan helt och hållet sker digitalt, våra e-kurser.

Blended learning och e-kurser

Våra digitala utbildningar kommer i två olika varianter. Dels genom konceptet blended learning och dels genom e-kurser. De digitala utbildningarna håller samma höga kvalitet som de utbildningar vi genomför i våra egna lokaler, på andra utbildningsorter eller på din egen arbetsplats. De uppfyller dessutom Advokatsamfundets kvalitetskrav på e-kurser och kan således tillgodoräknas till utbildningstimmarna för dig som är advokat.

Självklart spänner våra digitala utbildningar över ett lika brett område som de fysiska kurserna – här finns något för alla branscher!

Högkvalitativa kurser

Vi strävar alltid efter att uppnå högsta möjliga kvalitet i alla våra kurser. Som medlemmar i Almega kan både vi och du som kund vara säker på att våra kurser håller en hög nivå och att våra kursledare både har goda kunskaper om sina respektive utbildningsområden och att de håller sig kontinuerligt uppdaterade om utvecklingen gällande lagar, regler och arbetssätt. Vårt medlemskap innebär att vi uppfyller branschens krav på kvalitet och säkerhet. Kurserna uppfyller olika aktörers utbildningskrav, såsom bland andra Advokatsamfundet och FAR.

Fördelar med att ta en kurs online

Det finns många fördelar med att ta en kurs online, oavsett om det krävs på grund av den rådande situationen eller om förhållandena är mer normala. Att välja en onlinekurs ger en högre flexibilitet, både geografiskt och tidsmässigt.

Med en onlinekurs kan deltagare från hela landet eller till och med medarbetare som befinner sig utomlands delta utan att man behöver lägga tid och extra resurser på att resa till kursorten. Det är inte bara bättre för miljön utan innebär också en rejäl besparing då ni varken behöver betala för resekostnader eller logi under kursen.

Många av våra kurser är flexibla så att man kan välja att ta del utav delar av materialet vid valfri tidpunkt. Det innebär att deltagarna på egen hand kan se på videoinspelningar av föreläsningar, läsa kursmaterial och göra övningar i sin egen takt. En ytterligare fördel som det medför är att det blir möjligt att gå tillbaka och repetera kursavsnitt som man känner att man behöver gå igenom någon gång till för att på bästa möjliga sätt tillgodogöra sig kunskaperna.

En kurs online kan å andra sidan också innebära livesända digitala föreläsningar och webbinarier där deltagarna kan ställa frågor direkt till föreläsaren via chatt eller frågestunder,  något som annars kan vara utmanande vid ett större föreläsningssammanhang. Kort sagt så kommer deltagarna närmare föreläsaren och får chansen att ställa frågor direkt till våra experter och på så sätt fördjupa kunskaperna på ett individanpassat sätt.