Vi vet att du värdesätter din tid, det gör vi också. Våra e-kurser kan du konsumera när och var du vill, på så sätt kan du insupa ny kunskap samtidigt som du sitter på bussen, lagar mat eller tränar.

Utformning

E-kurserna kommer i tre olika former. De består av inspelade föreläsningar som är antingen en, två eller tre timmar långa. Gemensamt för samtliga kurser är att alla kurserna avslutas med en quiz för att säkerställa att du inte missat något i föreläsningen. Om du har missat så har du självklart möjlighet att titta på föreläsningen igen och igen och igen. Våra e-kurser uppfyller de krav som Advokatsamfundet ställer på e-kurser. Oavsett om du köper en-, två- eller tretimmars kursen så kan du tillgodoräkna dig tiden till dina utbildningstimmar.

E-kurser

Att övertyga domaren

Kursen är baserad på succékursen som Roberth Nordh genomfört för fulla hus. Nu ger vi alla er som inte hade möjlighet att delta vid kurstillfällena chansen att ta del av Roberths expertis och erfarenhet inom området.

Påföljdsbestämning för försvarare

Denna kurs under ledning av Martin Borgeke handlar om straffvärdeproblematiken och annat som har betydelse för utmätandet av straff. Det rör sig bl.a. om hur man bedömer straffvärdet i olika standardfall, vad som krävs i fråga om subjektiv täckning av straffvärdeomständigheter samt om försvårande respektive förmildrande omständigheter.

Hyreslagen och de nya uthyrningsreglerna

Vi presenterar här vår helt nya e-kurs i hyresjuridik med advokat Tomas Underskog. En kurs med fokus på bland annat de nya bestämmelserna rörande svarthandel med hyreskontrakt som trädde i kraft nu i oktober 2019.