De nya hållbarhetsreglerna

Har du koll på de nya hållbarhetsreglerna och hur de kommer att påverka ditt arbete? I denna nya e-Learningkurs med arbetsrättsjuristen Jonas Wiberg får du en aktuell uppdatering om de nya hållbarhetsreglerna och hur de kommer att påverka hållbarhetsarbetet för såväl stora som små bolag.

Under hösten 2014 antogs ett direktiv med ändringar i EU:s redovisningsdirektiv beträffande rapporteringen av icke-finansiell information och mångfaldspolicy. I Sverige föreslås ändringar i bl.a. årsredovisningslagen (1995:1554) med anledning av direktivet.

e-Learningkursen passar dig som vill hålla dig á jour med vad de nya hållbarhetsreglerna innebär, samt få en effektiv uppdatering i hur detta påverkar företags arbete med miljöfrågor, sociala frågor, frågor om anställning och arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter, anti-korruption och mutor.

e-Learningkursen består av en film, där arbetsrättsjuristen Jonas Wiberg går igenom olika perspektiv på de nya hållbarhetsreglerna. Efter filmen har du möjlighet att besvara ett antal kunskapsfrågor. Vid fullföljd kurs med rätta svar tilldelas du ett kursintyg.

De delar som behandlas i programmet är:

 • Om hållbarhetsbegreppet
 • Kommande lagkrav – ändringar i EU:s redovisningsdirektiv
 • Definitioner
 • Hållbarhetsrapportens innehåll
 • Vad ska rapporteras?
 • Leverantörskedjor
 • Vilka regler ska gälla?
 • Mänskliga rättigheter
 • Motverkande av korruption
 • Hållbarhet som konkurrensfördel

Kurstrailer

BESTÄLL:

Utbildningslängden är 60 minuter inklusive kunskapsfrågor. Du kan välja att genomföra din kurs via din dator, tablet eller mobil. När du beställt e-Learningkursen erhåller du inom 1 arbetsdag inloggningsuppgifter till din angivna e-post och kan därefter starta utbildningen.

 • NamnE-postadressTelefonnummer
 • Företag/OrganisationOrganisationsnummerEv. fakturareferens
 • Till denna e-postadress skickas orderbekräftelsen.

 

För mer information, se filmen nedan eller kontakta oss på info@blendow.se