Entreprenadrätt för byggsektorn - intressanta avgöranden väntas! -  BG Institute

Sök utbildningar

Entreprenadrätt för byggsektorn – intressanta avgöranden väntas!

30 juni 2014

Entreprenadrättens specifika regler för byggsektorn är viktiga att känna till, inte minst för att undvika tvister. Inom kort väntas flera intressanta avgöranden från HD som belyser denna vikt. Bo Linander, advokat och specialist inom entreprenad- och konsulträtt, håller den nya kursen ”Kvalificerad entreprenadrätt – om ansvars- och skadeståndsfrågor” vid BG Institute: ”Ämnet är högaktuellt och vikten av riskfördelning vid okända förutsättningar kan inte nog betonas.” Ett fall på detta tema, det så kallade Visbyfallet rörande berg i mark, tas upp under kursen. En annan aktuell fråga är förutsättningar för entreprenaders utförande. Fram till den 15 augusti har du möjlighet att boka den nya utbildningen till specialpriset 6 900 kr!  Mer information om kursen hittar du här.