Få innehåll att komma till liv - behåll lyssnarens fokus - BG Institute

Sök utbildningar

Få innehåll att komma till liv – behåll lyssnarens fokus

21 september 2018

Har dina presentationer bra innehåll som inte får uppmärksamheten det förtjänar? Kanske ligger det i att du helt enkelt inte har fått öva tillräckligt mycket på din presentationsteknik? Under 2018 har du möjlighet att slipa på detta tillsammans med vår retorikexpert Jenny Rosqvist som är aktuell hos oss med kursen Presentationsteknik.

I följande intervju berättar vår nya föreläsare Jenny Rosqvist om sin bakgrund som föreläsare och egenföretagare inom retorikämnet. Vi pratar bland annat om de avgörande delarna i en presentation, vad som gör oss nervösa i presentationssammanhang och hur vi behåller våra lyssnares uppmärksamhet.

Berätta gärna kort om din bakgrund som retoriker och föreläsare?

– Jag började plugga retorik 2004 och startade (ung och kaxig) utbildningsföretag 2005 medan jag pluggade. Sedan dess har jag drivit företag och flera år samtidigt arbetat på Södertörns högskola som föreläsare, kursansvarig och kursutvecklare, framförallt inom retorikämnet. Sedan 7 år tillbaka driver jag Retorikutbilding.se på heltid tillsammans med en kollega jag mötte på retorikkonsultprogrammet.

Hur uppstod intresset för ämnet? Och vad uppskattar du mest med ditt yrke och din insats för att hjälpa andra?

– Jag fann retoriken av en slump när jag funderade på vad jag skulle börja studera efter värnplikten. Jag hade då läst engelska och litteraturvetenskap men ville läsa någonting som jag kunde ha mer nytta av i ett framtida yrke. Så hittade jag Retorikkonsultprogrammet och tänkte att det kan vara värt att testa – det var det! Jag blev helt biten av hur lite
kunskap i retorik kan göra att folk lyssnar mer på dig, vilket i sin tur kan ge dig själv mer säkerhet och självförtroende och hjälpa till att hantera många olika situationer; allt från att argumentera hemma till att hålla muntliga presentationer eller leda olika typer av möten. Det är nog just de aspekterna jag uppskattar mest i mitt nuvarande yrke – att jag, genom retoriken, kan hjälpa andra att hitta säkerhet, självförtroende och bemästra kommunikation.

Vad är en bra presentation enligt dig? Vilka är de avgörande delarna? Kan du ge något exempel?

– Generellt brukar man säga att ett ”bra innehåll” och ett ”bra framträdande” är nycklar för att fånga och behålla lyssnarnas uppmärksamhet. Vilka anledningar är de vanligaste att människor blir
obekväma eller nervösa i presentationer?

– Ofta handlar det om att vi aldrig riktigt fått lära oss hur man ”ska” göra samtidigt som vi har höga prestationskrav från oss själva och vår arbetsgivare. När då alla blickar är på oss och vi ska leverera skapar det självklart osäkerhet.

– Därtill sitter Jante på vår axel och säger att det är fel att ta plats och att tro att man är någonting, vilket ju är precis det man ska försöka visa när man exempelvis håller en presentation.

Attrahera dina åhörare till lyssning? Läs mer om kursen Presentationsteknik här

Vad kan man göra för att bli en bättre talare, eller känna sig tryggare i presentationsmoment?

– Det tråkiga svaret är att öva, få feedback och öva igen. Självklart hjälper lite kunskap om hur man
kan förbereda sig på ett bra sätt och framföra sitt innehåll på ett bra sätt också.

Kan du nämna några vanliga skäl till att vi förlorar våra lyssnares uppmärksamhet?

– Ofta har vi missat i målgruppsanpassningen så lyssnaren känner inte att ämnet är relevant för
dem. Kanske blir det för komplicerat, kanske slår vi in öppna dörrar – oavsett så känner inte lyssnaren
att det är ”värt” att fokusera.

– Kanske låter vi även vår osäkerhet ta över och vi läser innehållet mer innantill än att vi arbetar med att få innehållet att ”komma till liv” både med hjälp av hur vi uttrycker oss och hur vi levererar det. Då är det också svårt för lyssnaren att behålla fokus, även om ämnet i sig är intressant.

Vad skulle du säga är den största utmaningen med att genomföra en presentation?

– En jätteutmaning är att vi idag konkurrerar med så mycket annat när vi håller presentationer. SmartPhonen och aktivitetsklockan påminner oss ständigt om saker som sker utanför presentationssammanhanget, vi har dessutom saker på vår ”todo-lista” som också konkurrerar om vår uppmärksamhet (vi ska handla, svara på mejl, skriva ett PM
och så vidare). Våra presentationer måste därför vara relevanta, intressanta och värda att lägga undan ”allt det andra” för.

Är obekväma samtal i arbetssammanhang svårare än privat? Hur kan man gå tillväga för att göra samtalen
”enklare”?

– Jag skulle inte säga att det är svårare i just arbetssammanhang – obekväma samtal är nästan alltid
svåra, annars hade de inte varit obekväma. Vi är ju sociala varelser som värnar om goda relationer – obekväma samtal kan rubba relationen och det krävs mod för att våga sätta relationer på spel och kanske riskera att någon blir arg.

– Planering inför samtalet, tydlighet och ödmjukhet är viktigt. Men likaså är det jätteviktigt att faktiskt vara nyfiken och försöka utreda vilket ”behov” som kan ligga bakom exempelvis ett visst beteende och inte anta att någon drivs av illvilja.

Vad är den största behållningen av kursen för dem som går din kurs?

En vanlig kommentar är att ”nu när jag vet hur jag ska göra så blir det plötsligt roligt att förbereda och
hålla presentationer”. Och min förhoppning är att det just är det kursen ska ge; att deltagarna ska få
med sig modeller för hur man kan förbereda sig så att själva genomförandet känns enklare och mer
lustfyllt.