Familjerätt | Kurser och utbildningar | BG Institute

Sök utbildningar

Familjerätt

25 mars 2020

Även en erfaren advokat eller jurist, med breda kunskaper inom sitt område, har under hela sin karriär då och då behov av vidareutbildning. Lagar ändras, prejudikat skapas och samhället självt, med sina attityder och stämningar, förändras. Allt detta har en effekt på hur rättsapparaten fungerar och på hur människor generellt agerar i till exempel en tvist.

Alla kurser inom familjerätt hittar du här!

Hos BG Institute hittar du löpande nya utbildningar som främst riktar sig till advokater, jurister och andra yrkesgrupper inom rättsväsendet, men även för andra som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med juridiska frågor i sitt yrke.

Inom familjerätt har vi ständigt ett stort utbud kurser inom ämnen som vi och våra föreläsare identifierat som särskilt aktuella. Dessutom har vi en gång per år en särskild nyhetsdag kring familjerätt, där vi går igenom de senaste lagändringarna, domarna och så vidare. Välkommen till BG Institute!

Juridik och mänskliga relationer

Familjerätt är ett lite speciellt ämne inom juridiken. Det är det rättsområde som kanske mest av alla berör människors liv och framförallt relationerna med våra närmaste. Familjerättsliga tvister kan vara uppslitande för de berörda parterna och som advokat måste man kunna stå stadigt bredvid sin klient och hjälpa denne genom processen med hjälp av både empati, kunskap och en bra strategi. Därför är fortbildning så viktig för en advokat genom hela karriären.

Vi har utbildningar som berör de flesta områden inom familjerätt, som vårdnadstvister, arvsrätt, bodelningar och pensionsförsäkringsfrågor. Ofta fokuserar utbildningarna på en särskild fråga, som till exempel generationsskifte i familjeföretag, hur man bäst tolkar ett testamente eller liknande, men vi erbjuder även mer generella kurser i till exempel vårdnadsfrågor.

Retorik för jurister

En bra advokat är en bra retoriker. Förmågan att kunna fånga sina åhörare och att tala med pondus för sin sak på ett tydligt och lättbegripligt sätt är mycket viktigt för att kunna hjälpa sin klient på bästa sätt. Även om vissa människor har en större fallenhet för retorik än andra så är retorik absolut någonting som kan tränas upp och som de allra flesta kan bli bra på.

Vi erbjuder kurser i retorik för jurister, där vi fokuserar på vad som är viktigt i situationer som en vårdnadstvist, där det gäller för de juridiska ombuden att på ett behärskat vis leda processen framåt trots att känslorna stormar omkring dem.

Nyhetsdag om familjerätt

Familjerättslig nyhetsdag är en årligt återkommande genomgång av den senaste utvecklingen inom lagstiftning och praxis. Här får du som är advokat eller jurist inom familjerätt ett utmärkt tillfälle att fräscha upp dina kunskaper på området och samtidigt träffa och diskutera med dina kollegor.

Våra föreläsare utgår alltid ifrån vilken praktisk betydelse som domar och fall kommer att ha för jurister på området. Kursinnehållet formas alltid utifrån den allra senaste utvecklingen, och den slutgiltiga dagordningen brukar därför fastställas först några dagar innan kursen hålls. Du kan därför se fram emot rykande aktuella uppdateringar på det familjerättsliga området som garanterat kommer att göra skillnad i ditt dagliga arbete.