För alla bolag med ägare i olika länder -  BG Institute

Sök utbildningar

För alla bolag med ägare i olika länder

22 februari 2018

I inkomstskattelagen finns särskilda bestämmelser för delägare i utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster – så kallade CFC-regler, Controlled foreign Corporation.

Bestämmelserna innebär i korthet att i Sverige bosatta delägare, såväl fysiska som juridiska personer, med ett kontrollerande innehav – särskilt definierat i lagstiftningen – i en utländsk juridisk person med lågbeskattade inkomster, ska beskattas löpande för sin andel av det överskott som uppkommer hos den utländska juridiska personen.

Huvudregeln är att en inkomst anses lågbeskattad om inkomsten beskattas under en viss nivå (se nedan) ställt i relation till gällande svensk bolagsskattesats.

Läs hela artikeln på www.dagensjuridik.se/2018/02/bolag-maste-omprova-sin-strategi-sa-slar-de-nya-reglerna-cfc-beskattning-i-utlandet


Just nu har du även möjlighet att ta del av professor Erik Nereps expertis kring nyckelfrågorna gällande Aktiebolagslagen – vilket innefattar utländska ägare. Se mer och boka kursen här:

www.bginstitute.se/utbildning/aktiebolagsrattsliga-nyckelfragor/