HR utbildning | Fördjupade kunskaper HR | BG Institute

Sök utbildningar

Fördjupande HR-utbildning

25 mars 2020

Arbetar du som HR-ansvarig eller HR-assistent och känner att du har kört fast i gamla vanor? Välkommen att kontakta oss på BG Institute – vi erbjuder utbildning inom HR som hjälper dig att ta hand om företagets personal på bästa möjliga sätt.

Kurser inom HR hittar du här!

HR – en krävande arbetsuppgift

En HR-ansvarig har mycket att tänka på. Du kommer att hantera allt som berör de anställda på ditt företag. Det finns visserligen flera specialistroller inom HR, men i många positioner krävs det att en HR-ansvarig deltar i processer som rör rekrytering, utbildning, anställningsförhållanden, anställdas rättigheter, hälsa och säkerhet och mycket annat.

Det finns många yrken och positioner som efterfrågar personer som är bra på att ta människor, men det är få arbeten som lever upp till det i lika hög grad som HR. Att arbeta med Human Resources innebär att du måste bry dig om att dina kollegor trivs och har möjlighet att utvecklas. Du kommer att samarbeta intimt med många människor inom verksamheten, något som ställer stora krav på dig. Med vår HR-utbildning i ryggen så står du väl rustad för dessa utmaningar!

HR-utbildning som ger dig de rätta verktygen

Som HR har du möjligheter att påverka många aspekter av en organisation och att utveckla medarbetare. Inget företag är bättre än sina anställda, och de anställda är bara lika bra som företagets HR-team. Detta innebär ett stort ansvar som kräver bred kompetens. Genom att gå en HR. utbildning får du kunskaper och insikter som ger dig verktyg att verkligen ta ansvar för dina medarbetare.

Fem grundläggande delområden

Vår HR-utbildning har ett starkt fokus på det strategiska arbetet och består av fem delområden som ska öka din förståelse och förbereda dig för framtid utmaningar.

Det första området som behandlas i HR-utbildningen är arbetsrätt. Som HR behöver du alltid vara à jour med lagstiftningen kring arbetsmarknaden. Vi uppdaterar dig inom arbetsrätten så att du kan känna trygghet i det praktiska arbetet och minska risken för kraft- och tidsödande konflikter.

Du får även utveckla sig inom Compensation & Benefits, ett område där det ofta finns akut brist på kompetens. Här får du lära dig mer om delvis traditionella ersättningsformer som lön och pensioner och andra förmåner som gör din arbetsplats mer attraktiv.

Nästa moment behandlar employer branding, det vill säga hur man för organisationen med attraktiv. Steg fyra handlar om det agila tankesättet, som fokuserar på målsättning och prestationsstyrning.

Moment fem behandlar de viktigaste utmaningarna för framtiden – mångfald och inkludering. Här får du mer inblick i hur vi kan nå längre med inkludering än vi gör idag.

Fristående HR-kurser

I vår katalog hittar du även flera separata utbildningar med inriktning på HR – här är två av dem:

Välkommen att kontakta oss på BG Institute för att boka in en HR-utbildning.