Ann Sophie Hesser - Föreläsare vid BG Institute

Ann-Sophie Hesser

Advokat

Ann-Sophie är advokat och delägare på finansjuridiska advokatbyrån Apriori. Hon har tidigare varit verksam som advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå med inriktning på bl.a. M&A och private equity och har därefter arbetat operativt som chefsjurist samt suttit i ledningsgruppen för en nischbank. Ann-Sophie har lång erfarenhet av affärsjuridik och avtalsfrågor bistår regelbundet vid upprättande av och förhandling av olika typer av avtal med fokus på aktieägaravtal, aktieöverlåtelser och därtill kopplade frågor, ofta av bolagsrättslig karaktär. Hon arbetar även med rådgivning till bolag inom finansbranschen som kreditförmedlare, betaltjänstföretag, fondbolag och värdepappersbolag där hon också åtar sig uppdrag som extern compliancefunktion och bistår i olika typer av tillståndsärenden och myndighetskontakter.

Relaterat

Relaterad information

Advokater och jurister

Nyhetsbrev

Vill du ha information gällande nya kurser och spännande erbjudanden

Fler kurser inom området

Hitta fler kurser inom Advokat och Juridik.

Sök utbildningar