Åsa Holmius - föreläsare vid BG Institute

Åsa Holmius

Advokat

Åsa har tidigare varit verksam som advokat inom affärsjuridik och har därefter arbetat som bolagsjurist och chefsjurist inom finansiell sektor. Hon har även ett affärs- och näringsrättsligt fokus och biträder klienter med att upprätta, granska, förhandla och förvalta kommersiella avtal. Åsa hjälper också bolag med utredning och bevakning vid bolagstämmor och hanterar även frågor rörande institutionella investerares rättigheter och genomför exempelvis due diligence uppdrag. Vidare hjälper hon bolag att implementera GDPR och fortlöpande se över verksamheten och dess rutiner för att säkerställa att regelverket efterlevs.

Relaterat

Relaterad information

Advokater och jurister

Nyhetsbrev

Vill du ha information gällande nya kurser och spännande erbjudanden

Fler kurser inom området

Hitta fler kurser inom Advokat och Juridik.

Sök utbildningar