Christer Danielsson - föreläsare hos BG Institute

Christer Danielsson

Advokat

Christer Danielsson är advokat och arbetar sedan den 1 maj 2015 i Advokatfirman Danielsson & Nyberg som han startade tillsammans med advokat Per Nyberg, där han huvudsakligen arbetar med M&A och tvistelösning. Innan dess var han i 15 år verksam vid Gernandt & Danielsson, huvudsakligen med transaktionsrelaterad juridik.

Han är en av landets mest anlitade skiljemän och var dessutom ledamot i den kommitté som utarbetade nya regler för skiljeförfaranden vid Stockholms Handelskammarens Skiljedomstol. Skadestånd i kontraktsförhållanden är en vanligt förekommande typ av tvist i hans skiljemannapraktik. Christer är också ansvarig för momenten Företagsöverlåtelser och Aktieägaravtal i Norstedts Juridiks produkt Crito.

 

Relaterat

Relaterad information

Advokater och jurister

Nyhetsbrev

Vill du ha information gällande nya kurser och spännande erbjudanden

Fler kurser inom området

Hitta fler kurser inom Advokat och Juridik.

Sök utbildningar