Daniel Stattin

Professor

Daniel Stattin är professor i civilrätt, särskilt associationsrätt, Uppsala universitet. Han forskar i bl.a. aktiebolagsrätt och bolagsstyrning. Daniel har varit sekreterare i Sveriges Kommuners och Landstings utredning om principer för bolagsstyrning i kommun- och landstingsägda bolag. Därutöver har han haft utbildnings- och konsultuppdrag åt kommuner och kommunala bolag och åt Riksrevisionen och statliga utredningar om offentlig bolagsverksamhet i allmänhet.

 Image of

Daniel Stattin föreläser på följande kurser