Hans-Henrik Helldahl

Arbetsrättsjurist - Stadskontoret, Malmö

Hans-Henrik Helldahl är arbetsrättsjurist på Stadskontoret i Malmö stad. Han har 18 års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsrättsjurist inom offentlig sektor. Han har tidigare arbetat på Stadsledningskontoret i Stockholms stad samt Sveriges Kommuner och Regioner. Han har en mångårig erfarenhet av rådgivning, utbildning och hantering av tvister inom sektorn.

 Image of

Hans-Henrik Helldahl föreläser på följande kurser