Johanna Lindqvist

Counsel

Johanna Lindqvist, counsel på Advokatfirman Lindahl. Johanna är en del av Lindahls kompetensgrupp för fastighet och arbetar huvudsakligen med ärenden inom miljörättsområdet. Hon har mångårig erfarenhet av att biträda klienter vid tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Hon arbetar också med tillsynsfrågor kopplade till miljöbalken och bistår med rådgivning och överklaganden av tillsynsbeslut. Johanna har också lång erfarenhet av att arbeta med juridiska frågor kring förorenad mark.

 Image of

Johanna Lindqvist föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | Miljörätt | VA- och vattenfrågor
Nyhetsdag i VA-juridik 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Göteborg 22 Nov 2023 Platser finns
Stockholm 28 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 28 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 26 Feb 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt | Miljörätt | VA- och vattenfrågor
Nyhetsdag i VA-juridik 2022
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 30 Nov 2022 Fåtal platser
Livesändning 30 Nov 2022 Fåtal platser
On demand T.o.m. 30 Dec 2022 Platser finns
TILL KURSEN