Johanna Lindqvist

Counsel

Johanna Lindqvist, counsel på Advokatfirman Lindahl. Johanna är en del av Lindahls kompetensgrupp för fastighet och arbetar huvudsakligen med ärenden inom miljörättsområdet. Hon har mångårig erfarenhet av att biträda klienter vid tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Hon arbetar också med tillsynsfrågor kopplade till miljöbalken och bistår med rådgivning och överklaganden av tillsynsbeslut. Johanna har också lång erfarenhet av att arbeta med juridiska frågor kring förorenad mark.

 Image of

Johanna Lindqvist föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | Miljörätt | Vattenrätt
Nyhetsdag i VA-juridik 2022
Livesändning | Kurslokal | On demand

Göteborg 24 nov 2022 Fåtal platser

Stockholm 30 nov 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN