Johanna Lindqvist

Counsel

Johanna Lindqvist, counsel på Advokatfirman Lindahl. Johanna är en del av Lindahls kompetensgrupp för fastighet och arbetar huvudsakligen med ärenden inom miljörättsområdet. Hon har mångårig erfarenhet av att biträda klienter vid tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Hon arbetar också med tillsynsfrågor kopplade till miljöbalken och bistår med rådgivning och överklaganden av tillsynsbeslut. Johanna har också lång erfarenhet av att arbeta med juridiska frågor kring förorenad mark.

 Image of

Johanna Lindqvist föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | Miljörätt | VA- och vattenfrågor
Nyhetsdag i VA-juridik 2024
Betyg 4.41 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 19 Nov 2024 Fåtal platser
Livesändning 19 Nov 2024 Fåtal platser
On demand T.o.m. 17 Feb 2025 Platser finns
TILL KURSEN