Kajsa Tiderman

Biträdande jurist

Kajsa Tiderman arbetar som jurist vid Agnes advokater, en specialistbyrå inriktad mot miljö- och vattenrätt. Kajsa biträder klienter med rådgivning inom hela miljöbalkens område men arbetar huvudsakligen med tillståndsprövningar avseende vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet samt löpande juridisk rådgivning till stora och medelstora företag samt statliga och kommunala myndigheter.

 Image of

Kajsa Tiderman föreläser på följande kurser

Miljörätt
Prövning av miljöfarlig verksamhet
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 27 Mar 2023 Platser finns
Livesändning 27 Mar 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 27 Apr 2023 Platser finns
TILL KURSEN