Leif Norell - Föreläsare på 

Leif Norell

Leif Norell är fastighetsrättslig expert med särskild inriktning mot värderingsfrågor vid intrång i jord och skog. Leif är teknisk doktor med sin avhandling Ersättning för intrång på Jordbruksfastigheter. Han är medförfattare till boken Markåtkomst och ersättning: för bebyggelse och infrastruktur. Leif har undervisat lantmätarstudenter såväl som yrkesverksamma lantmätare.

Relaterat

Relaterad information

Nyhetsbrev

Vill du ha information gällande nya kurser och spännande erbjudanden

Fler kurser

Hitta fler kurser hos BG Institute.

Sök utbildningar