Magnus Brom - Föreläsare på 

Magnus Brom

Projektledare, EnviDan AB

Magnus Brom är ingenjör med 15 års erfarenhet från VA-branschen. Han har b l a arbetat som VA-ingenjör med abonnent- och taxefrågor. Som VA chef i Höörs kommun och Mittskåne Vatten arbetade han med strategiska och organisatoriska frågor och hade en drivande roll i att bilda en gemensam VA-organisation för Hörby och Höörs kommun. Han arbetade med ett stort fokus på möjligheterna till finansieringen av VA-verksamheten utan höjning av taxan, konsekvenser av förändrad taxekonstruktion samt genom att långsiktigt kartlägga kostnader och intäkter. Magnus har även en bred erfarenhet av att kommunicera förändringar i taxan till VA-kollektivet och media.

Relaterat

Relaterad information

Nyhetsbrev

Vill du ha information gällande nya kurser och spännande erbjudanden

Fler kurser

Hitta fler kurser hos BG Institute.

Sök utbildningar