Mikael Forsgren - Föreläsare på 

Mikael Forsgren

Chefsrådman

Chefsrådmannen Mikael Forsgren, Umeå tingsrätt. Mikael har en bakgrund som domare i både tingsrätt och hovrätt. Han har arbetat med lagstiftning på försäkrings- och ersättningsrättens område i Justitiedepartementet, där han varit rättschef. Mikael har också deltagit i en lång rad statliga utredningar angående försäkringsjuridik, processrätt och skadestånd. Vid sidan av det är Mikael medlare och skiljedomare.

Relaterat

Relaterad information

Nyhetsbrev

Vill du ha information gällande nya kurser och spännande erbjudanden

Fler kurser

Hitta fler kurser hos BG Institute.

Sök utbildningar