Mikael Forsgren

Chefsrådman

Chefsrådmannen Mikael Forsgren, Umeå tingsrätt. Mikael har en bakgrund som domare i både tingsrätt och hovrätt. Han har arbetat med lagstiftning på försäkrings- och ersättningsrättens område i Justitiedepartementet, där han varit rättschef. Mikael har också deltagit i en lång rad statliga utredningar angående försäkringsjuridik, processrätt och skadestånd. Vid sidan av det är Mikael medlare och skiljedomare.

 Image of

Mikael Forsgren föreläser på följande kurser