Sara Nordler

Counsel

Sara arbetar på Harvest Advokatbyrå och har varit verksam i finansbranschen sedan 1999. Sara är specialiserad inom finansiell reglering, avseende kapitalförvaltning, värdepapper, betaltjänster, krediter, AML, hållbarhetsreglering, dataskydd och företagsstyrning ur ett juridiskt och regulatoriskt perspektiv (Regulatory governance).

Harvest erbjuder heltäckande juridisk rådgivning för företag som bedriver eller planerar att bedriva tillståndspliktig verksamhet. Advokatbyrån hjälper bland annat banker, fondbolag, värdepappersbolag, betalningsinstitut, försäkringsbolag och andra aktörer verksamma i den finansiella sektorn i Sverige och utlandet med regelefterlevnad (compliance), internrevision, ansökningsförfaranden, finansiering och andra typer av rättsliga ärenden. Som vägledande rådgivare bistår Harvest vid till exempel etablering, auktorisation eller kapitalstruktur.

 Image of

Sara Nordler föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Compliance | Finansmarknadsrätt
En introduktion till prospektregelverket
Webbinarium | Livesändning
Webbinarium 15 Nov 2022 Platser finns
TILL KURSEN