Sara Nordler

Advokat

Sara Nordler har mer än 20 års erfarenhet från den finansiella sektorn på myndigheter och finansiella företag samt har arbetat med både startupbolag och etablerade bolag. Sara har varit verksam vid sin egen juristfirma sedan år 2015 och vid Nordler Advokatbyrå sedan år 2022.

Hon arbetar med företagsstyrning (Regulatory governance), allmän affärsjuridik inklusive affärsförhandling och avtalshantering, compliance, riskhantering och tillståndsansökningar. Hon håller även utbildningar och är anlitad som moderator vid nätverksträffar.

 Image of

Sara Nordler föreläser på följande kurser