Sonny Ragnerstam - Föreläsare på 

Sonny Ragnerstam

Advokat

Sonny är advokat på Setterwalls. Hans arbete består i huvudsak av rådgivning inom fastighetstransaktioner, projektutveckling samt joint ventures. Sonny biträder även klienter i fastighetsrättsliga frågor och tvister, såsom nyttjanderättsfrågor samt plan- och fastighetsbildningsfrågor.

Relaterat

Relaterad information

Nyhetsbrev

Vill du ha information gällande nya kurser och spännande erbjudanden

Fler kurser

Hitta fler kurser hos BG Institute.

Sök utbildningar