Tor Dunér - Föreläsare på 

Tor Dunér

Tor biträder främst bolag som bedriver finansiell verksamhet, bland annat bolag med tillståndspliktig verksamhet under Finansinspektionens tillsyn. Han biträder också bolag inom områden som rör compliance, tillsyn och tillstånd men även i stor omfattning med olika finansiella transaktioner (kredit, säkerhetsavtal, leasing och factoring/fakturaköp). Dessutom medverkar han vid granskning eller upprättande av de flesta typer av kommersiella avtal inom områdena bank och finans samt företagsöverlåtelser. Inom bolagsrätten biträder han klienter vid t. ex. genomförande av bolagsstämmor, nyemissioner och upprättande av aktieägaravtal.

Relaterat

Relaterad information

Nyhetsbrev

Vill du ha information gällande nya kurser och spännande erbjudanden

Fler kurser

Hitta fler kurser hos BG Institute.

Sök utbildningar