Viveka Strangert - Föreläsare på 

Viveka Strangert

Rådgivare

Viveka arbetar med näringsrättsliga frågor främst inom finansiell sektor. Hon är i botten kammarrättsassessor och har därefter 20 års erfarenhet från näringslivet, både operativt verksam i linjen och som konsult. Idag är hon rådgivare åt ett antal företag främst inom områdena intern styrning och kontroll, compliance metodik och anti-penningtvätt. Hon sitter dessutom som styrelseledamot i en bank och i ett fondbolag. Viveka har haft en rad linjeroller både som bolagsjurist och som compliance officer, och hon har bl.a. haft rollen som Chief Compliance Officer vid Swedbank där hon även deltog i koncernledningen.

Relaterat

Relaterad information

Nyhetsbrev

Vill du ha information gällande nya kurser och spännande erbjudanden

Fler kurser

Hitta fler kurser hos BG Institute.

Sök utbildningar