Företagsutbildning | Kompetensutveckling | BG Institute

Sök utbildningar

Företagsutbildning

25 mars 2020

Att kontinuerligt låta medarbetarna fortbilda sig inom sina yrkesroller är av stor vikt både för de anställda själva, som får nya verktyg och stimulans, och för företaget, som ökar den samlade kompetensen i sina kärnfrågor. Fortbildning är med andra ord en investering för ett företag och något man ska ha med i den årliga budgeten.

Alla våra organisationsanpassade utbildningar hittar du här!

I en perfekt värld så skulle man som företagare ha möjlighet att släppa iväg medarbetare på utbildningsdagar lite då och då, men tyvärr är det inte alltid så verkligheten ser ut på många företag.  Det kan vara mycket att göra, personal blir sjuk, det dyker upp problem som måste lösas och så vidare. I värsta fall börjar företaget sacka efter i utvecklingen på grund av detta, en utveckling som är både tråkig och onödig.

Därför erbjuder vi på BG Institute organisationsanpassade internutbildningar, där vi kommer till er arbetsplats, exempelvis på en planeringsdag, och leder en utbildning i ett ämne som är relevant för er.

Organisationsanpassade internutbildningar

En företagsutbildning från BG Institute är ett bekvämt och smidigt sätt att utbilda hela eller delar av personalen i ett specifikt ämne där företaget behöver öka sin kompetens. Utbildningen leds av våra föreläsare men den äger rum i era lokaler, oavsett var i Sverige ni befinner er. Vi är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom juridik men erbjuder även andra utbildningar i en lång rad ämnen.

Många av våra kurser är tillgängliga som internutbildningar som kan anpassas efter er organisation, och där innehållet genomförs så att kursen i så stor utsträckning som möjligt tar upp frågeställningar och exempel som direkt kan appliceras på ert företag. Utbildningen har då stor möjlighet att öka kompetensen hos alla medarbetare och därmed också företaget i stort.

Exempel på utbildningar

Vår specialitet är att undervisa i juridiska frågor relaterade till en lång rad branscher inom till exempel skatt och revision, fastighet och bygg samt ledarskap och HR. Har dina medarbetare behov att lära sig mer om juridiken kring sitt yrke så har vi garanterat en kurs att erbjuda er. 

En revisionsbyrå som precis fått en större kund i fastighetsbranschen, ett företag som arbetar inom offentlig upphandling eller en IT-firma som precis ska skriva ett stort underhållsavtal – exempel på företag och organisationer som utnyttjat våra företagsutbildningar kan göras lång. Våra kurser och utbildningar är alltid aktuella och går på djupet i de frågor som är av vikt för just ert företag.

Företagsutbildning just för er

Kontakta oss så berättar vi mer om våra företagsutbildningar och hur de kan anpassas utifrån just ert företags behov. Varje utbildningstillfälle är unikt, men vi levererar alltid ett innehåll som ökar kompetensen hos de anställda som deltar, på ett sätt som kommer företaget till gagn. De flesta av våra utbildningar är på en dag och de kan anpassas utifrån era önskemål avseende på start- och sluttid. Utbildningen kan dessutom kompletteras med en digital del som de anställda kan ta del av när de själva har tid, ett smart sätt att effektivisera tiden ytterligare!