Förhandling kurs & utbildning - BG Institute

Sök utbildningar

Kurs i förhandling

12 januari 2021

Ta en kurs i förhandlingsteknik och bidra till bättre avtal och affärer i din egen verksamhet. Många beslut och interaktioner med kunder och leverantörer kräver att man har goda kunskaper i hur man bäst kan förhandla fram avtal som är fördelaktiga för båda parter för att uppnå långsiktiga samarbeten och en verksamhet som samtidigt förblir ekonomiskt hållbar. Med en kurs i förhandling kan du vässa din förmåga att verka för fördelaktiga beslut och överenskommelser.

När man talar om förhandling tänker man oftast på handel och att förhandla fram effektiva affärsavtal eller bra priser för inköp av tjänster eller varor, men förhandlingsteknik kan vara användbart på fler områden än ren affärsverksamhet. Behovet av en kompetent förhandlare finns bland annat i rättsprocesser när det handlar om att nå en förlikning, i försäkringsärenden där man behöver förhandla om skadeståndsanspråk och i förhandlingar om innehållet i IT-avtal för att nämna några andra typer av applikationer. Därför erbjuder vi kurser i förhandling även på dessa områden.

Förhandling inom fastigheter & entreprenad

Ett annat stort område där man dagligen arbetar med olika typer av förhandlingsprocesser är inom fastighetsbranschen och entreprenadbranschen. Här är det mycket viktigt att träffa rätt avtal för att få tillgång till effektiva tjänster till rätt pris. Bara så kan man driva igenom ett projekt som blir både lönsamt och i slutänden ger en hållbar förvaltning av en fastighet eller ett entreprenadprojekt som håller sig inom budgeten.

Hyresförhandlingar är ett annat område som är nära knutet till fastigheter, oavsett om du handlar som företagare som behöver hyra en företagsfastighet eller om du är fastighetsägare och har behov av att förhandla med kommande hyresgäster eller omförhandla existerande hyresavtal.

Internationell förhandling

Att förhandla med internationella partners ställer högre krav än förhandlingsprocesser på nationell nivå. Här måste man även ta hänsyn till kulturella skillnader, språkutmaningar samt lagar och regler som kan skilja sig från svenska förhållanden.

Att lära sig om landets affärsetikett och hur förhandlingar brukar gå till i nationen som man handlar med brukar ge stora affärsmässiga fördelar. Det hjälper dig att kommunicera på ett sätt som din förhandlingspartner är van vid, vilket visar att du respekterar din handelspartner och ger dig därmed ett visst övertag i förhandlingsprocessen.

Förhandling är mer än bara siffror & avtal

En effektiv förhandlingsprocess handlar om mycket mer än att väga siffror och avtalsklausuler mot varandra. Till stor del handlar det även om effektiv retorik och att kunna vinna över sin motpart med väl avvägda argument. Därför erbjuder vi även kurser i retorik som ett utmärkt komplement till vårt kursutbud inom förhandlingsteknik.

Genom att lära dig hur du effektivt argumenterar för din sak är sannolikheten större att du får igenom de krav och önskemål du har i en förhandling.

Nedan kan du hitta en passande kurs inom förhandling och du är givetvis välkommen att kontakta oss om du har behov av ett skräddarsytt kurspaket på området förhandlingsteknik.

Alla förhandslingskurser hittar du här!