Frukostseminarium: Den nya dataskyddsförordningen

Sök utbildningar

Frukostseminarium: Den nya dataskyddsförordningen – vad innebär den för dig?

20 april 2016

johansundberg_johanthorn_270_170

Dataskyddsförordningen kommer att utgöra den största förändringen för företag vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd sedan personuppgiftslagen (PuL) infördes.

BG Institute bjuder därför in till ett kostnadsfritt frukostseminarium med advokat Johan Sundberg och biträdande jurist Johan Thörn från DLA Piper, där vi med ett praktiskt perspektiv översiktligt går igenom vad den nya dataskyddsförordningen kommer att innebära för dig. Vi kommer bland annat att beröra:

• Förordningens utvidgande territoriella tillämpningsområde
• Avskaffandet av den s.k. missbruksregeln och vad det innebär
• Utökade och nya rättigheter för registrerade, bland annat rätten till dataportabilitet
• Principerna om inbyggt integritetsskydd, samt risk- och konsekvensanalys
• Utökade skyldigheter för personuppgiftsbiträden
• Anmälan av personuppgiftsincidenter till Datainspektionen
• Sanktioner

Datum: tisdagen den 3 maj 2016

Agenda:

07.45 – 08.15 Frukost och mingel

08.15 – 09.00 Seminarium

Plats: BG Institute, Humlegårdsgatan 14, Stockholm


 

Frukostseminariet är fullbokat. För väntelista/intresseanmälan, mejla: michelle.baumann@blendow.se  

Här kan du läsa mer och boka in dig på kursen: Den nya dataskyddsförordningen