Frukostseminarium: Så nyttjar du IT-forensik inom juridiken

Sök utbildningar

Frukostseminarium: Så nyttjar du IT-forensik inom juridiken

30 januari 2017

michael nylen ibas

Välkommen till ett frukostseminarium som klargör vad IT-forensik innebär och hur du som jurist kan nyttja IT-forensiska undersökningar, exempelvis som bevis vid rättstvister och domstolsförfaranden.

Frukostseminariet anordnas onsdagen den 1 mars.

Föreläsare är Michael Nylén, Computer Forensics project manager vid Ibas Laboratories AB. Michael arbetar i huvudsak med säkring och analys av digitala bevis från datorer och mobiltelefoner. Under 11 år arbetade Michael som IT-forensisk specialist på Ekobrottsmyndigheten, där han bland annat utförde forensiska analyser i brottsutredningar och presenterade tekniska fynd på ett sätt så att materialet kunde användas som bevisning.

När: 08.30 – 10.00, onsdagen den 1 mars 2017

Var: BG Institute, Humlegårdsgatan 14, 6 tr, Stockholm

Frukost ingår mellan kl. 08.30 – 09.00. Seminariet startar kl. 09.00. Det finns ett begränsat antal platser. Ansök om att delta genom att mejla till: michelle.baumann@blendow.se